Principals mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel COVID-19

  24/03/2020

Les restriccions a la lliure circulació de persones acordades per les autoritats i la menor demanda de serveis turístics per la incertesa que genera el COVID-19 estan tenint un fort impacte en sector turístic.

La Secretaria d'Estat de Turisme ha recopilat en una breu guia totes les mesures que el Govern ha aprovat en l'àmbit econòmic i laboral per donar resposta a les necessitats de les empreses i els treballadors del sector turístic derivades de l'impacte econòmic del COVID-19, així com a les generades per les mesures específiques de contenció adoptades per les autoritats públiques.

Principales mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel COVID19 [PDF] [1.03 MB]