Turismoaren sektoreari eta bertako langileei laguntzeko neurriak, COVID-19ren ondorio ekonomiko eta laboralak arintzeko

  2020/03/24

Agintariek pertsonen zirkulazio askeari ezarritako murrizketek eta COVID-19ren ziurgabetasunak turismo-sektorean eragin handia izaten ari dira.

Estatuko Turismo Idazkaritzak gida labur batean bildu ditu Jaurlaritzak ekonomiaren eta lanaren arloan onartu dituen neurri guztiak, COVID-19ren inpaktu ekonomikoaren ondorioz turismo-sektoreko enpresek eta langileek dituzten beharrei erantzuteko, bai eta agintaritza publikoek hartutako euste-neurri espezifikoek eragindakoei ere.

Turismo-sektoreari eta bertako langileei laguntza ekonomikoa eta lanekoa emateko neurriak [PDF] [1.03 MB]