Principais medidas de impacto económico e laboral para o sector turístico e os seus traballadores por COVID-19

  24/03/2020

As restricións á libre circulación de persoas acordadas polas autoridades e a menor demanda de servizos turísticos pola incerteza que xera o COVID-19 están a ter un forte impacto en sector turístico.

A Secretaría de Estado de Turismo recompilou nunha breve guía todas as medidas que o Goberno aprobou no ámbito económico e laboral para dar resposta ás necesidades das empresas e os traballadores do sector turístico derivadas do impacto económico do COVID-19, así como ás xeradas polas medidas específicas de contención adoptadas polas autoridades públicas.

Principais medidas de impacto económico e laboral para o sector turístico e os seus traballadores por COVID19 [PDF] [1.03 MB]