Brexit Turismoa

Banderas de España, Europa y Gran Bretaña

Brexit-aren aldi iragankorraren amaiera

2020ko abenduaren 31n amaitu zen Erresuma Batuak eta EBk beren harremanaren etorkizuna adosteko eman zuten aldi iragankorra, Erresuma Batuak 2020ko otsailaren 1ean herrialde kide izateari utzi zionean. Erretiratzeko Akordioan aurreikusitako trantsizio hori amaitzeak esan nahi zuen Erresuma Batuak ez zuela parte hartzen Europar Batasuneko merkatu bakarrean eta aduana-batasunean, ez eta Batasunaren politika eta programetan ere, eta Batasunaren nazioarteko akordioen onurak jasotzen zituela.

Negoziazio gogorren ostean, abenduaren 24an, Gabon gauean, Ursula Von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta Michel Barnier Task Forceko buruak Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren arteko Merkataritza eta Lankidetza Akordioa amaitu zela iragarri zuten. Akordio orekatutzat jo dute, urtarrilaren 1etik aurrera disrupzio handiak saihesteko eta Europaren interesak babesteko.

Espainiako Gobernuak, herritarren eta eragile ekonomikoen interesak behar bezala babesteko, errege lege-dekretu bat onartu du. Errege-dekretu horren bidez, kontingentzia-neurriak ezarri ditu, Merkataritza eta Lankidetzarako Akordioan jasotako xedapenak osatu eta nazio-mailan garatzeko.

Nola eragingo dio turismoari aldi iragankorraren amaierak? Arlo honetan sor daitezkeen galdera nagusiei erantzun nahi zaie atal honetan.

Beharrezkoa al da bisatua Erresuma Batutik Espainiara bidaiatzeko?

Ez. 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, Erresuma Batuko herritarrek ez dute bisak eduki beharrik izango Europar Batasunaren kanpoko mugak zeharkatzean iraupen laburreko egonaldietarako (90 egun arte 180 eguneko edozein alditan). Bisatuaren salbuespen horrek ez du aurreikusten Batasunean lan egiteko eskubidea, eta hirugarren herrialdeei aplika dakiekeen elkarrekikotasun-mekanismoari lotuta dago.

Kontrolik izango da mugetan?

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, Europar Batasunera eta Schengen eremura bidaiatzen duten Erresuma Batuko herritarrak hirugarren herrialdeetako herritar gisa tratatuko dira, eta, beraz, kontrolak egingo zaizkie Schengen eremuaren mugan. Horrek esan nahi du EBko estatu kideen lurraldean aurreikusitako egonaldiek ezin dutela 90 egunetik gorako iraupena izan 180 eguneko epean, eta Erresuma Batuko nazionalek hirugarren herrialdeetako nazionalen sarrera-baldintzak bete beharko dituzte.

Eta maskotekin bidaiatzen badut?

Maskotekin bidaiatzen baduzu, egiten jarraitu ahal izango duzu, baina Britainia Handiko osasun-agintariek dagokion ziurtagiri zoosanitarioa eman beharko dizute, eta horretarako baimendutako aireportu edo porturen batetik sartu beharko duzu. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren orrialdea.

Onartuko al dit Espainiak nire gida-baimen britainiarra?

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, Erresuma Batuak emandako gidabaimenek ez dute onurarik izango Batasunaren Zuzenbidearen araberako elkarrekiko aitorpenaren bidez. Espainian, Erresuma Batuko agintariek emandako gidabaimenek, baliozkoek eta indarrean daudenek, gure herrialdean gidatzeko gaituko dituzte titularrak, sei hilabetez, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera. Sei hilabeteko epe hori igarotakoan, hirugarren herrialdeetan emandako baimenetarako aurreikusitako araubidea aplikatuko da, trafikoaren arloan indarrean dagoen araudian araututako baldintzetan, salbu eta Espainiako Erresumak eta Erresuma Batuak gidabaimenak trukatzea onartzen duen aldebiko akordio bat lortzen badute.

Izango al dut Espainian osasun-laguntza jasotzeko aukerarik?

Bai, betiere Erresuma Batuak Espainiako herritarrekin batera jarduten badu. 2021eko ekainaren 30era arte, Erresuma Batuan edo Gibraltarren kasuan kasuko erakundeen kontura osasun-laguntza jasotzeko eskubidea duten pertsonek Espainiako Osasun Sistema Nazionalaren osasun-laguntza jasoko dute, 2021eko urtarrilaren 1a baino lehen ezarritako baldintza eta baldintza berberetan.

Erresuma Batuan edo Gibraltarren osasun-laguntzarako eskubidea duten eta Espainian bizi diren herritarren alde emandako osasun-txartel indibidualek indarrean jarraituko dute, eta 2021eko ekainaren 30era arte izango dute erabateko eraginkortasuna Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzeko. Txartel hori izan ezean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalean aurkeztu beharko dute kasuan kasuko erakunde britainiarrek horretarako emandako osasun-laguntzarako eskubidea egiaztatzen duen agiria.

Aldi baterako egonaldietan eta programatutako tratamenduetan, kasuan kasuko erakundeen kargurako osasun-estaldura egiaztatzen duen agiri bat aurkeztu beharko da, zeina Osasun Sistema Nazionala osatzen duten osasun-zentro guztiek onartuko baitute.

Erresuma Batuan hedatutako sendagai-errezeten banaketak indarrean jarraituko du mediku-errezetari eta banaketa-aginduei buruzko abenduaren 17ko 1718/2010 Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzetan, betiere Erresuma Batuak elkarrekikotasunez jarduten badu.

Kontsultatu informazio gehiago Espainiako Turismo Atari Ofizialean.

Interesgarria

  • Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
  • Acuerdos ratificados UE y UK El acuerdo del 24 de diciembre entre Comisión y Gobierno UK no está publicado porque precisa ratificación por Parlamento Europeo y britanico.

Erakundeak