Harremanetarako puntu Erdiko espainiako bidaia konbinatuen eta zerbitzuak lotutako bidaia bermeak

Informazio publikoa eta txikizkako obligazioak betetzen dituzten antolatzaileen kaudimengabezia aurkako babesa indarrean dagoen araudiaren arabera, eskumena duten autonomia-erkidegoko agintariek emandako datuen arabera.

Arau Erregulatzailea

Real Decreto-ley 23/2018, abenduaren 21ekoa (EBO, 2018/12/27)-markei dagokionez, zuzentarauen transposizioa, trenbide-garraioari eta bidaia konbinatuak eta zerbitzuak lotutako bidaia, zuzentaraua gehitzen du (EB) 2015/2302, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 25 de november de 2015 buruzkoa, bidaia konbinatuak eta zerbitzuei lotutako bidaia

Informazio Gehiago

Berme-iheslarien erregistro nagusia