Brexit Turismo

Banderas de España, Europa y Gran Bretaña

Fin do período transitorio do Brexit

O 31 de decembro de 2020 expiraba o período transitorio que o Reino Unido e a UE déronse para tentar pactar o futuro da súa relación, unha vez que Reino Unido deixou de ser un país membro o 1 de febreiro de 2020. A terminación desta transición prevista no Acordo de retirada implicaba que o Reino Unido deixaba de participar no mercado único e a unión aduaneira da Unión Europea, así como nas políticas e programas da Unión, e de beneficiarse dos acordos internacionais da Unión.

Tras intensas negociacións, o pasado 24 de decembro, día de Noiteboa, a presidenta da Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, e o xefe da Task Force, Michel Barnier, anunciaron a conclusión dun Acordo de Comercio e Cooperación entre a Unión Europea e o Reino Unido. Valórano como un acordo equilibrado que permitirá evitar importantes disrupciones a partir do 1 de xaneiro e que protexerá os intereses europeos.

Co obxectivo de tutelar de maneira adecuada os intereses de cidadáns e operadores económicos, o Goberno de España aprobou un real decreto lei con medidas de continxencia destinadas a completar e desenvolver a nivel nacional as disposicións contidas no Acordo Comercial e de Cooperación.

De que maneira verase afectado o turismo polo fin do período transitorio? Este apartado pretende responder ás principais preguntas que poidan xurdir na materia.

É necesario visado para viaxar a España desde Reino Unido?

Non. A partir do 1 de xaneiro de 2021 os nacionais do Reino Unido seguirán exentos da obrigación de estar en posesión de visados ao cruzar as fronteiras exteriores da Unión Europea para estancias de curta duración (ata 90 días en calquera período de 180 días). Esta exención de visado non prevé o dereito a traballar na Unión e está suxeita ao mecanismo de reciprocidade aplicable a terceiros países.

Haberá controis nas fronteiras?

A partir do 1 de xaneiro de 2021, os nacionais do Reino Unido que viaxen á Unión Europea e ao espazo Schengen serán tratados como nacionais de terceiros países e, por tanto, serán obxecto de controis na fronteira do espazo Schengen. Isto significa que as estancias previstas no territorio dos Estados membros da UE non poden ter unha duración superior a 90 días en ningún período de 180 días, e os nacionais do Reino Unido terán que cumprir as condicións de entrada para os nacionais de terceiros países.

E que pasa se viaxo con mascotas?

Se vostede viaxa con mascotas poderá seguir facéndoo, pero necesitará que as autoridades sanitarias de Gran Bretaña emítanlle o correspondente certificado zoosanitario e realice a súa entrada por algún dos aeroportos ou portos autorizados para o efecto. Para máis información, consulte a páxina do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Recoñecerame España o meu permiso de condución británico?

A partir do 1 de xaneiro de 2021, os permisos de condución expedidos polo Reino Unido xa non se beneficiarán do recoñecemento mutuo con arranxo ao dereito da Unión. En España, os permisos de condución, válidos e en vigor, expedidos polas autoridades británicas habilitarán aos seus titulares a conducir no noso país durante un prazo de seis meses, desde o 1 de xaneiro de 2021. Transcorrido este prazo de seis meses, aplicarase o réxime previsto para os permisos expedidos en terceiros países, nos termos regulados na normativa vixente en materia de tráfico, salvo que o Reino de España e o Reino Unido alcancen un acordo bilateral que recoñeza o troco dos seus permisos de condución.

Terei acceso a asistencia sanitaria en España?

Si, o protocolo de coordinación de seguridade social do Acordo de Comercio e Cooperación entre a Unión Europea e a Comunidade Europea da Enerxía Atómica, por unha banda, e o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte, pola outra parte, prevé a cobertura sanitaria dun turista británico en estancia en España. Os cidadáns británicos deben contactar coa institución británica para coñecer que documento acreditativo dos seus dereitos vanlle a expedir.

Consulte máis información no Portal Oficial de Turismo de España.

De interese

  • Real Decreto-lei 38/2020, do 29 de decembro [PDF], polo que se adoptan medidas de adaptación á situación de Estado terceiro do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte tras a finalización do período transitorio previsto no Acordo sobre a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea e da Comunidade Europea da Enerxía Atómica, do 31 de xaneiro de 2020.
  • Acordos ratificados UE e UK O acordo do 24 de decembro entre Comisión e Goberno UK non está publicado porque precisa ratificación por Parlamento Europeo e británico.

Organismos