Punt de Contacte Central Espanya per a garanties de viatges combinats i serveis de viatge vinculats

Informació pública d'organitzadors i detallistes que compleixen amb les seves obligacions de protecció enfront de la insolvència, segons la normativa vigent, conforme a les dades aportades per les autoritats autonòmiques competents.

Norma Reguladora

Reial decret-llei 23/2018, de 21 de desembre (BOE 27/12/2018) de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats, que incorpora la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats

Més Informació

Registre Central de Garanties