Organigrama

Secretaria d'Estat de Turisme

Sra. Isabel María Oliver Sagreras Currículum vitae

 • Gabinet Tècnic

  Sra. Antonia Gabriela Alomar Mascaró

 • Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística

  Sr. Antonio Nieto Magro

 • Sotsdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística

  Sr. Ignacio Angulo Ranz

 • Divisió Anàlisi de la Informació i Avaluació de les Polítiques Turístiques

  Sr. José Díaz García