Organigrama

Secretaria d'Estat de Turisme

Dª. Rosario Sánchez Grau

 • Gabinet

  D. Enrique Gómez Bastida

 • Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística

  D. Félix de Paz García 

 • Sotsdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística

  Dª. Ana Muñoz Llabres

 • Divisió Anàlisi de la Informació i Avaluació de les Polítiques Turístiques

  D. José Díaz García