Organigrama

Secretaria d'Estat de Turisme

Sr. Fernando Valdés Verelst Currículum vitae

 • Gabinet Tècnic

  Sra. Marta Fernández Martín

 • Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística

  Sr. Eduardo Fernández Palomares

 • Sotsdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística

  Sra. Ana Muñoz Llabres

 • Divisió Anàlisi de la Informació i Avaluació de les Polítiques Turístiques

  Sr. José Díaz García