Pla Nacional i Integral de Turisme (2012-2015)

Pla Nacional i Integral de Turisme, es va crear com un conjunt de mesures per al període 2012-2015 per impulsar la competitivitat de les empreses i les nostres destinacions, renovar el lideratge mundial del nostre país per a les properes dècades i contribuir a la generació de riquesa, ocupació i benestar dels ciutadans.

Aquest Pla es va concebre com a resposta a les principals necessitats manifestades pel sector turístic, destacant els següents aspectes fonamentals:

 • Lideratge del Govern de la Nació per alinear voluntats d'actors i els recursos en un projecte comú.
 • Col·laboració públic-privada.
 • Disseny de polítiques transversals per a la presa de decisions i l'establiment d'estratègies.
 • Establiment d'un marc i una estructura institucional que estimuli la millora competitiva en les empreses.
 • La destinació turística Espanya ha de funcionar de forma alineada, amb una visió innovadora en el disseny de polítiques: Espanya com a destinació al servei del Turista.

Espanya com a destinació al servei del Turista

Pla Nacional i Integral de Turisme (PNIT) 2012-2015 [PDF] [3.12 MB]

Gráfico de la estructura del PNIT

Estructura del PNIT

Aquest Pla es va estructurar en 6 eixos d'actuació amb 28 mesures i 104 accions.

 • Força de la marca Espanya.
 • Orientació al client.
 • Ofertes i destinacions.
 • Alineament Públic-Privat.
 • Coneixement.
 • Talent i emprenedoria.

Informe Final del PNIT [PDF] [980.29 kB]