• 18/02/2022

Abierta la edición ordinaria 2022 de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

La Conferencia Sectorial de Turismo del 17 de febrero de 2022 ha aprobado la convocatoria de la tercera edición ordinaria del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

A Conferencia Sectorial de Turismo do 17 de febreiro de 2022 aprobou a convocatoria da terceira edición ordinaria do Programa de Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, o instrumento principal de intervención da Administración turística española. A Secretaría de Estado de Turismo destina 23 millóns de euros a esta edición que, unha vez máis, cofinanciarán as Comunidades Autónomas e entidades locais cuxos proxectos sexan seleccionados.

O obxectivo do programa é avanzar cara á transformación dos destinos turísticos cara a un modelo baseado na sustentabilidade ambiental, socioeconómica e territorial. Esta edición ordinaria de Plans de 2022 diríxese a tres categorías de destinos turísticos: sol e praia, rural e urbano.

A entidade beneficiaria e responsable da execución do plan en todas as súas fases deberá ser unha entidad local de entre as previstas no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local:

  • O municipio.
  • A provincia.
  • A illa nos arquipélagos balear e canario.
  • As comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas de conformidade con esta lei e os correspondentes Estatutos de Autonomía.
  • As áreas metropolitanas.
  • As mancomunidades de municipios.

A proposta presentarase telematicamente ante a Comunidade Autónoma na que estea situado o destino solicitante na forma establecida por esta.

Prazo de presentación de propostas: Do 18 de febreiro ao 31 de marzo, ambos inclusive.

As Comunidades Autónomas remitirán á Secretaría de Estado de Turismo todas as solicitudes recibidas, que analizarán e valorarán as dúas administracións.

As propostas de Plans deberán incluír:

  • Datos básicos do solicitante.
  • Memoria económica relativa ao custo e o financiamento.
  • Memoria técnica do plan.
  • Anexos.

Terán que remitirse cubrindo o Anexo I da convocatoria.

Memoria [DOCX] [128.84 kB]

Faqs sobre o Programa [PDF] [1.23 MB]

Programa e Convocatoria 2022 [PDF] [1.24 MB]

Estratexia Sustentabilidade Turística en Destino [PDF] [1.19 MB]