Estratexia de Turismo Sustentable de España 2030

Obxectivo da Estratexia de Turismo Sustentable de España 2030

O Goberno de España, a través da Secretaría de Estado de Turismo, está a elaborar a Estratexia de Turismo Sustentable de España 2030, unha axenda nacional de turismo para afrontar os retos do sector no medio e longo prazo, impulsando o tres alicerces da sustentabilidade: socioeconómica, ambiental e territorial. Para iso, impulsouse un proceso participativo no que se está implicando ao sector e as comunidades autónomas.

O obxectivo da nova Estratexia é sentar as bases da transformación do turismo español cara a un modelo de crecemento sostido e sustentable, que nos permita manter a súa posición de liderado mundial. O novo modelo, estará apoiado na mellora da capacidade competitiva e rendibilidade da industria, nos valores naturais e culturais diferenciais dos destinos, e na distribución equitativa dos beneficios e as cargas do turismo.

Como documento previo ao deseño desta Estratexia de Turismo Sustentable preséntase agora este Informe que define as directrices estratéxicas desta nova axenda nacional de turismo, analizando os retos futuros que deberá afrontar o sector turístico na próxima década.

A futura Estratexia de Turismo Sustentable de España 2030 é un compromiso e un plan que debe contribuír á consecución dos ODS da Axenda 2030 de Nacións Unidas.

Por que é necesario elaborar unha nova Estratexia de Turismo?

España é líder mundial no sector turístico, e constitúe un dos principais alicerces da nosa economía, fonte de ingresos (achega o 11,7% do PIB) e de xeración de emprego, emprega ao 12,2% do total de afiliados en España.

leva 40 anos impulsando o crecemento deste sector. Ao longo destas décadas as estratexias han ido evolucionando, do turismo de “sol e praia” a unhas estratexias máis centradas na calidade. Con todo, o sector afronta agora novos retos, profundos cambios sociais e nos sectores produtivos, que requiren unha nova visión e a adopción de novas fórmulas que permitan a este sector manter e incrementar os seus resultados.

Fundamentos para un novo modelo turístico sustentable

A Estratexia propón un modelo de crecemento turístico para os próximos anos baseado nos seguintes principios:

 • Crecemento socio económico, para o que se deberá traballar en favor da competitividade e rendibilidade do sector, apostando pola calidade e acelerando o proceso de transformación dixital.
 • Preservación dos valores naturais e culturais, partindo da base que a conservación do noso extenso patrimonio cultural e natural é un obxectivo prioritario.
 • Beneficio social, para conseguir unha repartición dos beneficios do sector, e afrontar retos como o despoboamento do medio rural en España.
 • Participación e gobernación, vertebrando mecanismos de gobernación participativa entre o Estado e as Administracións competentes a todos os niveis.
 • Adaptación permanente, dado que non se trata só de buscar a calidade e a mellora, senón tamén de posibilitar que o sector teña capacidade de resposta fronte á nova contorna de cambios constantes.
 • Liderado, que persegue consolidar o papel de España como líder mundial no sector.

Eixos estratéxicos

Fixado o obxectivo perseguido e os fundamentos do Plan defínense o cinco eixos estratéxicos da nova Axenda do Goberno para o sector turístico.

 1. Gobernación colaborativa.
 2. Crecemento sustentable.
 3. Transformación competitiva.
 4. Espazo turístico, empresas e persoas.
 5. Produto, mercadotecnia e intelixencia turística.