Plan Nacional e Integral de Turismo (2012-2015)

Plan Nacional e Integral de Turismo, creouse como un conxunto de medidas para o período 2012-2015 para impulsar a competitividade das empresas e os nosos destinos, renovar o liderado mundial do noso país para as próximas décadas e contribuír á xeración de riqueza, emprego e benestar dos cidadáns.

Este Plan concibiuse como resposta ás principais necesidades manifestadas polo sector turístico, destacando os seguintes aspectos fundamentais:

 • Liderado do Goberno da Nación para aliñar vontades de actores e os recursos nun proxecto común.
 • Colaboración público-privada.
 • Deseño de políticas transversais para a toma de decisións e o establecemento de estratexias.
 • Establecemento dun marco e unha estrutura institucional que estimule a mellora competitiva nas empresas.
 • O destino turístico España debe funcionar de forma aliñada, cunha visión innovadora no deseño de políticas: España como destino ao servizo do Turista.

España como destino ao servizo do Turista

Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 [PDF] [3.12 MB]

Gráfico de la estructura del PNIT

Estrutura do PNIT

Este Plan estruturouse en 6 eixos de actuación con 28 medidas e 104 accións.

 • Forza da marca España.
 • Orientación ao cliente.
 • Ofertas e destinos.
 • Aliñamento Público-Privado.
 • Coñecemento.
 • Talento e emprendeduría.

Informe Final do PNIT [PDF] [980.29 kB]