Comercialización de Experiencias Turísticas en www.spain.info

O Portal Oficial de Turismo de España permite a comercialización en liña de todo o que o turista necesita na súa viaxe, desde o transporte e o aloxamento, ata as experiencias turísticas, facilitando, desta forma, a reserva da súa viaxe a España.

Con esta iniciativa dáse resposta a un dos obxectivos do Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 relativo ás redes de axencias de xestión de experiencias, ofrecendo ao turista novos produtos asociados a experiencias.

Buscador de experiencias

Para iso, foi fundamental pór en marcha un modelo de colaboración público-privada, para o que se contou coas asociacións profesionais (axencias de viaxes, aloxamentos turísticos, restaurantes, etc.), cos diferentes clubs de produto turísticos e dos principais destinos turísticos de España, todos eles verdadeiros protagonistas desta iniciativa.

Este axentes, xunto cos empresarios e emprendedores do sector, terán a oportunidade de conformar novos produtos e servizos turísticos, cun enfoque máis experiencial e maior valor engadido, adaptándose ás demandas cada vez máis esixentes do novo turista dixital.

Resultados de experiencias

Promoción do turismo experiencial

Esta iniciativa da Secretaría de Estado de Turismo, posta en marcha por Turespaña e SEGITTUR, permite a creación, promoción e comercialización de experiencias turísticas en España, que á súa vez:

  • Consegue ser a maior canle de venda gratuíto para todas as pemes e micropymes turísticas españolas a través do Portal Oficial de Turismo de España.
  • Impulsa o turismo experiencial , que pon en valor os recursos dunha zona turística, dando ao viaxeiro a oportunidade de coñecer o destino dunha forma máis vivencial e próxima, gozando de experiencias únicas que farán inesquecible a viaxe.
  • Permite ao turista vivir experiencias atractivas e diferenciadas, que contribúan a fidelizarle.
  • Fomenta a diversificación do produto turístico en España.
  • Aposta pola capacidade de innovación , do desenvolvemento tecnolóxico e do espírito emprendedor do sector turístico de España.
  • Pone en valor la oferta: mejora de la competitividad empresarial.
  • Cobre nichos de mercado demandados: microsegmentación, oferta diferenciadora e desestacionalizada.
  • Contribúe ao liderado de España como destino de referencia internacional noutros segmentos de produto turístico.

Experiencia: grandes catedrales de la  astronomía

Os turistas que visitan España poden acceder ao Portal Oficial de Turismo de España e reservar experiencias turísticas no noso país, realizándose sempre a transacción co provedor do servizo. Este é un dos obxectivos principais da nova versión do portal, que dá resposta ás necesidades do novo turista.

As experiencias están clasificadas por comunidade autónoma , rango de datas e nove categorías turísticas baseadas no Plan de Mercadotecnia de Turespaña: circuítos e visitas, cultura e tradicións, natureza, deporte e aventura, gastronomía, saúde e beleza, compras, parque de lecer e España Premium.