• 13/11/2018

Apertura prazo inscrición/renovación lista indicativa axencias de viaxe da CE para recepción de grupos de turistas chineses (novembro 2018)

Listado ADS para Axencias de Viaxes españolas de receptivo interesadas no mercado chinés.

A Secretaría de Estado de Turismo de España abre o prazo de inscrición/renovación  da lita indicativa de axencias de viaxes da Comunidade Europea para a recepción de grupos de turistas chineses.

Todas as axencias de viaxe establecidas en España que estean interesadas en figurar na lista indicativa de axencias de viaxes da Unión Europea para a recepción de grupos de turistas chineses, deberán comunicalo á Secretaría de Estado de Turismo, a través de:

Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística

C/ Poeta Joan Maragall, 41 (28020 – Madrid)

Teléfono 91.732.64.71

Correo electrónico: sgcooperacionturistica@minetad.es

Prazo de inscrición: Do 8 ao 30 de novembro de 2018.

Todas as solicitudes, unha vez revisadas, serán enviadas ao departamento competente, da Comunidade Autónoma correspondente, para que se proceda á verificación dos datos achegados.

Consultar lista de axencias de viaxes da Comunidade Europea para a recepción de grupos de turistas chineses.

Comunicado oficial [PDF] [760 KB]