Organigrama

Secretaría de Estado de Turismo

Dª. Isabel María Oliver Sagreras Currículum vitae

 • Gabinete

  Dª. Antonia Gabriela Alomar Mascaró

 • Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística

  D. Antonio Nieto Magro

 • Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Sustentabilidade Turística

  D. Ignacio Angulo Ranz

 • División Análise da Información e Avaliación das Políticas Turísticas

  D. José Díaz García