Organigrama

Secretaría de Estado de Turismo

Dª. Rosario Sánchez Grau

 • Gabinete

  D. Enrique Gómez Bastida

 • Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística

  D. Félix de Paz García 

 • Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Sustentabilidade Turística

  Dª. Ana Muñoz Llabres

 • División Análise da Información e Avaliación das Políticas Turísticas

  D. José Díaz García