Organigrama

Secretaría de Estado de Turismo

D. Fernando Valdés Verelst Currículum vitae

 • Gabinete

  Dª Marta Fernández Martín

 • Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística

  D. Eduardo Fernández Palomares

 • Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Sustentabilidade Turística

  Dª. Ana Muñoz Llabres

 • División Análise da Información e Avaliación das Políticas Turísticas

  D. José Díaz García