• 28/7/2013

El Gobierno firma la Orden Ministerial por la que se revierte la Torre Alfonsina al Ayuntamiento de Lorca

-
  • La inversió del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de Turespaña, ha estat de 486.630 euros.
  • Les obres van consistir a restaurar la coberta de la torre d'humitats i recrecer el peto perimetral per a visites turístiques.

29.07.13.- La sotssecretària del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Pilar Platero, en presència de la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego i de l'alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha signat una Ordre Ministerial per la qual es reverteix a l'Ajuntament de la localitat murciana la Torre Alfonsina.

L'Ajuntament de Lorca va cedir gratuïtament a l'Administració  General de l'Estat una parcel·la en el paratge del castell amb una superfície de 13.625 metros quadrats per a la construcció d'un Parador de Turisme. El 14 de desembre de l'any passat l'Ajuntament va sol·licitar la reversió de 2.207 metros quadrats a segregar de la finca anterior, on es troba la Torre Alfonsina.

L'import total de la inversió realitzada, per Turespaña, en els immobles que es reverteixen a l'Ajuntament (Torre Alfonsina i baluard) ha estat de quatre-cents vuitanta-sis mil sis-cents vint-i-nou euros amb seixanta-nou cèntims (486.629,69 €).

Las actuaciones que Turespaña consistieron en la restauración de la cubierta de la Torre Alfonsina para solucionar los problemas de humedades existentes. Asimismo, se recreció el peto perimetral de coronación de la torre mediante nuevas hiladas de sillares, con el objeto de permitir futuras visitas de público a su cubierta terraza.

A el “Pati Estavellat” es va realitzar la consolidació dels seus murs, la configuració d'un camí d'accés per als vianants, a més de la col·locació d'una porta d'acer en el seu accés oriental. Les actuacions es van fer amb seguiment arqueològic i amb l'autorització expressa de la Direcció general de Belles arts i Béns Culturals de la Regió de Múrcia.

Torre Alfonsina de Murcia