Brexit Turisme

Compartir

Espanya va rebre en 2018, 82,8 milions de turistes internacionals, dels quals 18,5 milions provenien del Regne Unit constituint-se així al nostre principal mercat, sent Espanya la destinació capdavantera al mercat britànic. La sortida del Regne Unit de la Unió Europea, tant si és amb acord, com sense acord tindrà un indubtable impacte en les estretes relacions econòmiques i comercials entre tots dos països.

El 8 de desembre de 2017 es va publicar un informe conjunt Regne Unit-Unió Europea que marca les línies principals de l'Acord de sortida. Aquest informe va ser aprovat pel Consell Europeu del 14 i 15 de desembre de 2017.

Per al cas de sortida amb acord

El 8 de desembre de 2017 es va publicar un informe conjunt Regne Unit-Unió Europea que marca les línies principals de l'Acord de sortida. Aquest informe va ser aprovat pel Consell Europeu del 14 i 15 de desembre de 2017.

Per al cas de sortida sense acord

En el cas de sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord, la Comissió Europea ha adoptat un pla d'acció de contingència, que inclou mesures en diversos àmbits.

Per part del Govern espanyol, s'ha aprovat el Reial decret-llei pel qual s'adopten mesures de contingència davant la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea sense que s'hagi aconseguit l'acord previst en l'article 50 del Tractat de la Unió Europea.

d'Interès

Organismes