Eix 1: Governança col·laborativa

El turisme com a sector estratègic per al país, ha d'ocupar un lloc preminente en l'agenda política del Govern.

És labor de l'Administració General de l'Estat orientar la transformació del model turístic en tot el territori, reactivar els mecanismes de col·laboració amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals recolzant-les en l'exercici de les seves competències, i facilitar la col·laboració interministerial en aquells àmbits que afecten al funcionament i els resultats del turisme.

Línies d'actuació

  1.  Impulsar les eines de governança.
  2. Desenvolupar la política territorial.
  3. Augmentar des del turisme la influència internacional d'Espanya.