Eixo 1: Gobernación colaborativa

O turismo como sector estratéxico para o país, debe ocupar un lugar preminente na axenda política do Goberno.

É labor da Administración Xeral do Estado orientar a transformación do modelo turístico en todo o territorio, reactivar os mecanismos de colaboración coas Comunidades Autónomas e Entidades locais apoiándoas no exercicio das súas competencias, e facilitar a colaboración interministerial naqueles ámbitos que afectan o funcionamento e os resultados do turismo.

Liñas de actuación

  1.  Impulsar as ferramentas de gobernación.
  2. Desenvolver a política territorial.
  3. Aumentar desde o turismo a influencia internacional de España.