• 9/9/2013

Els Ministeris de Foment i d'Indústria, Energia i Turisme signen un acord per millorar la senyalització turística en les carreteres de l'Estat

-
  • Les destinacions turístiques se senyalitzen en les carreteres estatals per mitjà de cartells homologats, si estan inclosos en un catàleg.
  • El catàleg s'ampliarà a un màxim de 200 noves destinacions addicionals als ja existents.

Madrid, 16 de juliol de 2013 (Ministeri de Foment)

El Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Rafael Catalá, i la Secretària d'Estat de Turisme i Presidenta de l'Institut de Turisme d'Espanya (TURESPAÑA), Isabel Borrego, han signat avui a el Ministeri de Foment, un acord de cooperació per a l'ampliació del catàleg del sistema de senyalització turística homologada (SISTHO) en les carreteres estatals. En virtut del mateix,  el catàleg existent de destinacions turístiques que poden ser senyalitzats s'ampliarà en un màxim de 200 noves destinacions, addicionals als ja existents.

L'objectiu d'aquest acord és la millora de la senyalització turística en les carreteres estatals, i l'impuls del desenvolupament del sector turístic. Per mitjà de la senyalització turística es facilita al viatger la presa de decisions sobre la visita a destinacions properes a la carretera i de gran interès turístic, tot això a través d'un sistema de senyalització homogeni i fàcilment recognoscible.

El SISTHO

El Sistema de Senyalització Turística Homologada (SISTHO) es va crear en 1998, mitjançant el conveni subscrit entre el llavors Secretari d'Estat d'Infraestructures i Transports i la Secretària d'Estat de Comerç, Turisme i de la Pequeño i Mitja Empresa. Gràcies a aquest acord s'han senyalitzat en les carreteres estatals les destinacions turístiques incloses en un catàleg consensuat amb les Comunitats Autònomes. Els criteris d'implantació, pictogrames i disseny dels cartells es van definir en el manual del sistema de senyalització turística homologada a la xarxa de carreteres de l'Estat, editat l'any 2000 pel Ministeri de Foment, que es pot descarregar en aquest enllaç: 

Manual del sistema de senyalització turística homologada a la xarxa de carreteres de l'Estat [PDF] [10,84 MB].

El present acord permetrà actualitzar el manual del SISTHO així com el catàleg de destinacions, el qual s'ampliarà en un nombre màxim de dues-centes destinacions turístiques addicionals als ja existents.

El present acord permetrà actualitzar el manual del SISTHO així com el catàleg de destinacions, el qual s'ampliarà en un nombre màxim de dues-centes destinacions turístiques addicionals als ja existentes.el present acord permetrà actualitzar el manual del SISTHO així com el catàleg de destinacions, el qual s'ampliarà en un nombre màxim de dues-centes destinacions turístiques addicionals als ja existents.

Després de la signatura de l'acord, es crearà una comissió de seguiment, integrada per membres de la Direcció general de Carreteres i de la Secretaria d'Estat de Turisme. Aquesta comissió, entre altres comeses, estudiarà la participació d'altres organismes, entitats o empreses, en els termes definits en l'acord que avui se signa.

La vigència temporal de l'acord serà indefinida, duent-se a terme la seva revisió cada dos anys.

Acuerdo para la mejora de la señalización turística en las carreteras del Estado