• 30/7/2017

Publicada la XI Edició de "Amfitrions on-line"

XI Edició de “Amfitrions on-line”

La Secretaría de Estado de Turismo da continuidad al programa Anfitriones y convoca una nueva edición de formación para profesionales del sector turístico. Al igual que en ediciones anteriores, en ésta se impartirá el catálogo completo de cursos tanto de Cultura del Detalle (formación en atención al cliente) como de Destino en Detalle (buenas prácticas para la mejora integral de destinos turísticos).

El proyecto Anfitriones tiene como objetivo impulsar la cultura del detalle y la atención al cliente para mejorar la calidad percibida de España como destino turístico, a través de dos líneas de actuación claramente diferenciadas: Cultura del Detalle y Destino en Detalle.

El programa Cultura del Detall pretén cobrir les manques existents en el sector turístic en matèria d'atenció al client, amb continguts diferenciats en funció de dos perfils: personal en contacte amb el client i propietaris o comandaments intermedis.

El públic objectiu al que està dirigit inclou als professionals de tots els subsectors del Sistema de Qualitat Turístic Español (SCTE), entre els quals estan presentin allotjaments: hotels, allotjament rural i albergs; hostaleria: bars i cafeteries, restaurants, etc.; i altres sectors: agències de viatges, transport turístic, guies de turisme, estacions d'esquí i muntanya, comerços, lloguer de cotxes, artesans, ports esportius, empreses de turisme actiu, palaus de congressos, convention bureaux, OPCs, serveis turístics de salut, taxis i altres serveis.

Així mateix, poden beneficiar-se del pla els professionals de serveis públics turístics tals com a oficines d'informació turística, platges, espais naturals protegits, policia local, serveis de neteja urbana o museus i centres d'interpretació.

En el cas de Destinació detalladament es pretén dotar als assistents de pautes d'actuació per a l'engegada d'actuacions integrals de millora de les destinacions turístiques. El contingut bàsic del curs contempla actuacions d'embellecimiento, sostenibilitat, accessibilitat i qualitat, a realitzar a l'espai públic de les destinacions turístiques. El públic objectiu al que va dirigit aquest programa està format per tots els agents públics que tinguin competències a la planificació d'aquest tipus d'actuacions (arquitectes públics, tècnics de turisme i agents de desenvolupament local, entre uns altres).

A la web www.anfitrionesturismo.es està disponible el programa formatiu, el calendari dels cursos, l'accés a la plataforma de formació i tota la informació relativa al projecte.

Obertura del termini d'inscripció

El termini d'inscripció per als cursos d'Amfitrions online, que té un caràcter totalment gratuïtper als alumnes, començarà el proper dia 1 de setembre i romandrà obert fins al 13 del mateix mes.

Tots els interessats a participar en els cursos hauran d'accedir a la plataforma de formació online, registrar-se i realitzar la preinscripció www.turismo-formacion.com/. A la pàgina d'inici d'aquesta plataforma trobaran un document d'ajuda per realitzar aquest procés.

Amfitrions on-line 2017