• 1/10/2013

Ajudes per al sector hoteler

-

S'han engegat el Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis del Sector Residencial (uso habitatge i hoteler)  i el Pla d'Impuls al Medi ambient en el Sector Hoteler, PIMA SOL.

Els objectius del  Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis del Sector Residencial són: promoure la realització de mesures d'estalvi i eficiència energètica sobre l'envolupant, les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació dels edificis existents d'ús residencial (d'ús hoteler i d'ús habitatge), i la incorporació d'energies renovables (biomassa i geotèrmia, principalment). 

Programa Pareer

Al seu torn, el Pla d'Impuls al Medi ambient en el Sector Hoteler complementa al Programa anterior pretenent reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle provinents de sectors difusos; promoure una iniciativa que ajudi en la millora energètica i ambiental en el sector hoteler, que a més contribueixi a fer-ho més competitiu i de major qualitat; regular l'adquisició de crèdits de carboni per les emissions de CO2 reduïdes mitjançant inversions per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions; facilitar el finançament d'inversions en rehabilitació energètica de les instal·lacions hoteleres per part del Banc Europeu d'Inversions i d'institucions financeres espanyoles; i  crear ocupació i activitat econòmica estimulant les actuacions de rehabilitació energètica d'instal·lacions hoteleres.

Pimasol