• 17/10/2012

Signatura de Conveni amb l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)

-

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de Turespaña, signa un conveni amb AENOR. 

  • S'impulsarà l'estratègia per continuar elaborant normes internacionals de qualitat per a l'activitat turística.
  • L'adopció d'aquestes normes dota a les empreses del sector turístic espanyol d'un clar avantatge competitiu al mercat internacional.

17.10.12. La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego, i el director general de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), Avelino Brito, han signat avui un conveni per impulsar una estratègia comuna perquè en el si del Comitè Tècnic de Turisme de l'Organització Internacional de Normalització (International Organization for Standardization, ISO), es continuï amb l'elaboració i l'aprovació de normes internacionals dels serveis turístics.

Firma de Convenio con AENOR Tots dos organismes consideren que l'adopció d'aquestes normes dota a les empreses del sector turístic espanyol d'un clar avantatge competitiu al mercat internacional, atès que el nostre país és un referent pioner en l'elaboració d'aquest tipus de normes a escala nacional, a través de la labor desenvolupada per l'Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i AENOR en els últims anys.

El millor posicionament de les nostres empreses repercutirà en la millora dels productes turístics oferts, en la transparència del mercat i en l'increment del grau de satisfacció dels clients i, en conseqüència, contribuirà a incrementar la rendibilitat de les empreses turístiques.

Per aconseguir aquest objectiu, Turespaña realitzarà les accions precises perquè les diferents Administracions públiques i els empresaris turístics espanyols prenguin consciència dels avantatges que l'adopció de normes internacionals de qualitat turística pot reportar per al propi sector i per al conjunt de l'economia nacional.

També alertarà a les autoritats turístiques d'altres països, i a les seves associacions empresarials sectorials, dels avantatges que la normalització aporta en termes de qualitat dels productes turístics oferts, i vetllarà perquè les aportacions tècniques espanyoles en l'àmbit ISO siguin solvents i concordes amb el màxim nivell d'exigència dels criteris de normalització.

Per la seva banda, AENOR es compromet a dotar-se dels recursos materials i humans necessaris per treballar eficaçment en el camp de l'elaboració i difusió de normes internacionals per al sector turístic, impulsant des de la secretaria del Comitè de Turisme de l'organització ISO el procés de normalització turística de les organitzacions internacionals del sector i dels països rellevants al mercat turístic internacional.