• 29/3/2015

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme invertirà 153 milions d'euros per impulsar el Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents

-

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme engega el nou Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents, que està dotat inicialment d'un pressupost de 153 milions d'euros, inversió que es cofinançarà a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i a la qual se sumaran les aportacions d'altres administracions i del sector privat.

Logo ciudades inteligentes

El pla es coordinarà a través de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació mitjançant la creació del Consell Assessor de Ciutats Intel·ligents. Estarà conformat per la pròpia Secretària d'Estat, Red.es, SEGITTUR, IDAE, EOI, les entitats locals i els representants de la Indústria.

El seu objectiu és millorar l'eficàcia i eficiència de les entitats locals en la prestació dels serveis públics a través de l'ús de les TIC i avançar en la governança del sistema de Ciutat i Destinació Turística Intel·ligent. Tot això redundadará en una millor qualitat de vida per a la ciutadania i crearà entorns atractius d'inversió que generaran creixement econòmic i ocupació.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme destaca la labor de les entitats locals com a garants de la prestació de serveis públics i la diversitat de serveis que ofereixen amb instruments TIC. Aquestes hauran d'identificar compromisos d'estalvi quantificables i periodificados, establir mecanismes de cooperació amb altres ajuntaments i la indústria per fomentar la interoperabilitat, replicabilidad, sosteniblidad i reutilització de les solucions i models de negoci adequats al nou tipus de serveis que ciutadania, empreses i turistes demanden.

El Pla Nacional es recolza en les institucions i associacions que estan implicades en el desenvolupament de les ciutats intel·ligents, com a gran actiu en aquest procés d'innovació. En aquest sentit, destaca el paper que exerceix la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), que ja compta amb més de 60 municipis i està considerada una experiència de referència; així com el paper de les dues patronals del sector, AMETIC i CONETIC, i diferents iniciatives del sector privat.

Cinc eixos d'actuació per desenvolupar les Ciutats Intel·ligents

El Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents s'estructura en cinc eixos d'actuació. -El primer té com a objectiu facilitar als municipis el seu procés de transformació en ciutats intel·ligents, mitjançant la dotació de recursos. -El segon executarà projectes que acreditin l'eficiència de les TIC en la reducció de costos, les millores en la satisfacció ciutadana i la creació de nous models de negoci. -La tercera línia d'actuació s'orienta al desenvolupament i creixement de la indústria TIC, amb actuacions que impulsin noves solucions tecnològiques que contribueixin a l'avanç de les ciutats intel·ligents.-El quart eix se centra en la comunicació i difusió del pla, per assegurar la seva comprensió mitjançant processos participatius, i la difusió d'estàndards, normes i solucions obertes, interoperables i reutilitzables. -I finalment, un cinquè eix dedicat a realitzar un seguiment de tot el pla.

La primera actuació del Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents és la convocatòria de Ciutats Intel·ligents, que ha impulsat el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'entitat pública empresarial Red.es. D'ella es beneficien 13 projectes que es van a desenvolupar en més de vint municipis i que representen una inversió de 13,1 milions d'euros. Red.es aporta fins al 80% a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que contribueix a reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de les regions europees. La resta és a càrrec dels municipis.

Per a més informació sobre aquest Pla, pot consultar el següent documento Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents [PDF] [830 KB]