• 28/5/2015

Termini obert per presentar projectes de Turisme finançats pel programa COSME de la UE

-
Agencia europea para pequeñas y medianas empresas

La Secretaria d'Estat de Turisme, pertanyent al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, ha fet pública l'obertura del termini per a la presentació de sol·licituds, que serà del 29 de maig al 30 de juny de 2015.

El Programa per a la Competitivitat de les Empreses i per a les Pequeño i Mitges Empreses (COSME) es tracta de l'únic programa europeu amb una línia específica de Turisme, que el seu objectiu és incrementar la competitivitat del turisme en el continent i contribuir a la consolidació d'un model de gestió turística sostenible. 

Aquest programa suposa una ajuda perquè els emprenedors i les pequeño i mitges empreses puguin començar a operar, accedir a finançament i internacionalitzar-se, a més de recolzar a les autoritats a millorar l'entorn empresarial i facilitar el creixement econòmic de la Unió Europea.

A diferència d'anys anteriors, aquest any la Comissió tan solament llançarà una convocatòria i els interessats poden presentar projectes que contribueixin a enfortir la competitivitat del turisme europeu en alguna d'aquestes tres temàtiques:

  1. Incrementar els fluxos de turistes en temporada mitjana i baixa per als segments sènior i joves.
  2. Diversificar l'oferta i els productes turístics promovent productes turístics transnacionals en alguna de les següents categories: Deportis/Wellness  i Patrimoni cultural/industrial.
  3. Millorar l'accessibilitat dels serveis i els productes turístics.

Els projectes han de ser presentats per un consorci d'almenys cinc participants de quatre països per a les temàtiques 1 i 2 o de dos països per la 3.

D'aquests cinc participants, almenys dos han de ser PIMES turístiques, ha de participar un organisme públic (de caràcter nacional, regional o local) i una associació, federació o organització privada activa en l'àmbit de la matèria que es tracti. 

L'ajuda per a cada projecte és d'un màxim de 250.000€ per a les temàtiques 1 i 2 i de 125.000€ per al tema 3. 

Els projectes es presentaran en format electrònic fins al 30 de juny a les 17.00h. 

Tota la informació i els formularis d'inscripció estan a la web de la Comissió Europea.

Correus electrònics de contacte: