• 15/2/2019

Arrenca la XIV edició del pla de formació turística Amfitrions online

Se impartirán los contenidos referentes a los programas de Cultura del Detalle y de Destino en Detalle. El calendario de los cursos, así como la información del plan de formación está disponible en www.anfitrionesturismo.es

Con un total de 770 plazas y 11 cursos, dirigidos tanto a empresas como a administraciones turísticas, la Secretaría de Estado de Turismo convoca la XIV edición de Anfitriones, correspondiente al primer semestre de 2019.

Igual que en edicions anteriors, en aquesta s'impartirà el catàleg complet de cursos tant de Cultura del Detall (formació en atenció al client) com de Destinació detalladament (bones pràctiques per a la millora integral de destinacions turístiques).

El termini d'inscripció per als cursos d'Amfitrions online, que són totalment gratuïts, començarà el proper 4 de març i finalitzarà el dia 17 del mateix mes.

Les places disponibles són limitades, sent 70 el nombre màxim de participants admesos en cada curs. La selecció es realitzarà per rigorós ordre d'inscripció.

Tots els interessats a participar en els cursos hauran d'accedir a la plataforma de formació online www.turismo-formacion.com, registrar-se i realitzar la preinscripció. A la pàgina d'inici d'aquesta plataforma trobaran un document d'ajuda per realitzar aquest procés.

Objectiu i destinataris

El programa Cultura del Detall es destina a cobrir les manques existents en el sector turístic en matèria d'atenció al client, amb continguts diferenciats en funció de dos perfils: personal en contacte amb el client i propietaris o comandaments intermedis.

El públic objectiu al que està dirigit inclou als professionals de tots els subsectors del Sistema de Qualitat Turístic Español (SCTE), entre els quals estan presents allotjaments, agències de viatges, transport turístic, guies, estacions d'esquí i muntanya, comerços, etc.

Així mateix, poden beneficiar-se del pla els professionals de serveis públics turístics tals com a oficines d'informació turística, platges, espais naturals protegits, policia local, serveis de neteja o museus i centres d'interpretació.

En el cas de Destinació detalladament es pretén dotar als empleats públics de pautes d'actuació per a l'engegada d'actuacions integrals de millora de les destinacions turístiques. El contingut bàsic del curs contempla actuacions d'embellecimiento, sostenibilitat, accessibilitat i qualitat, a realitzar a l'espai públic de les destinacions turístiques.

El públic objectiu al que va dirigit aquest programa està format per tots els agents públics que tinguin competències a la planificació d'aquest tipus d'actuacions (arquitectes públics, tècnics de turisme i agents de desenvolupament local, entre uns altres).

Planificació dels cursos

El pla de formació Cultura del Detall està compost per 10 cursos, d'una setmana de durada cadascun, cinc d'ells dirigits a personal en contacte amb el client, i altres cinc a propietaris i comandaments intermedis. En ells es tracten temes com conèixer al client, claus per a l'atenció al client, comunicació efectiva, treballar en equip, la selecció de personal, motivar per millorar o promoure acords.

La matrícula es realitza de manera independent per a cada curs, encara que els alumnes que estiguin interessats podran inscriure's en tots els cursos que siguin del seu interès (i estiguin destinats al seu perfil professional). Els cursos de Cultura del Detall es realitzaran entre el 8 de maig i el 24 de juny.

El programa de Destinació detalladament està constituït per un únic curs de tres setmanes de durada, i tindrà lloc entre el 9 i el 29 d'abril.

Els cursos online d'Amfitrions estan tutoritzats, disposant els alumnes de l'assessorament continu d'un professor que els orientarà i resoldrà els dubtes que puguin sorgir. Al final de cadascun dels cursos, els alumnes que hagin superat les activitats proposades obtindran un certificat d'aprofitament.

A la web www.anfitrionesturismo.es està disponible el programa formatiu, el calendari dels cursos, l'accés a la plataforma de formació i tota la informació relativa al projecte.