• 16/10/2012

Sinatura de Convenio coa Asociación Española das Pequenas e Medianas Cidades Vitivinícolas (ACEVIN)

-

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través de Turespaña, asina un acordo coa Asociación de Cidades do Viño.

  • Enmárcase dentro das accións do Plan Nacional e Integral de Turismo que se propón converter o patrimonio enogastronómico do noso país nun factor de competitividade.
  • A gastronomía é a principal motivación da viaxe para máis do 10% dos turistas internacionais que visitan España.
  • O Club de Produto Turístico se ampla a cinco novos destinos: Campo de Cariñena, Rueda, Txacolí de Áraba, Yecla e Rolda.

16.10.2012. A Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, e o Presidente da Asociación Española das Pequenas e Medianas Cidades Vitivinícolas (ACEVIN), Diego Ortega Abengózar, asinaron hoxe o novo convenio de colaboración entre ambas as institucións que servirá, entre outras cousas, para ampliar o Club de Produto Turístico a cinco novos destinos: Campo de Cariñena, Rueda, Txacolí de Áraba, Yecla e Rolda.

Firma de Convenio con ACEVIN As actuacións a desenvolver nestes destinos serán as de asistencia, apoio e asesoramento necesarios para a creación e certificación das Rutas.

Outro dos obxectivos deste acordo é continuar coa colaboración e traballos que veñen desenvolvendo a Secretaría de Estado de Turismo e ACEVIN na promoción das cidades socias así como na difusión, adecuación e xestión dos sistemas, procedementos e procesos no ámbito da calidade do sector turístico.

O prazo para a execución das actuacións será o dun ano natural, contado a partir do día seguinte ao do sinatura do convenio e a subvención ascende a 50.000 euros. 

España conta cun rico patrimonio cultural, natural e enogastronómico que constitúe unha importante oferta turística diferenciadora e é a base para unha diversificación territorial e de mercados. Por iso é polo que este acordo enmárquese dentro dunha das medidas do Plan Nacional e Integral de Turismo como é pór en valor o patrimonio enogastronómico do país e convertelo nun factor de competitividade.

De feito, a gastronomía é a motivación de polo menos o 10% dos turistas internacionais que nos visitan, elevándose ata o 30% no caso dalgunhas rexións do país.

Acevin é unha asociación representativa das cidades vinícolas con presenza asociativa en gran parte do territorio español e ten, entre outros fins: promover e colaborar nas accións concretas –como a turística- que teñan por finalidade o desenvolvemento e a diversificación económica das comunidades dos socios. Así mesmo facilita desde as institucións e administracións públicas desde a local á europea, as adaptacións e iniciativas que sexan necesarias para incrementar a competitividade da industria vinícola, e en calquera caso manter e elevar o nivel de benestar económico e social das cidades membros.