• 17/10/2012

Sinatura de Convenio coa Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR)

-

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través de Turespaña, asina un convenio con AENOR. 

  • Impulsarase a estratexia para continuar elaborando normas internacionais de calidade para a actividade turística.
  • A adopción das este normas dota ás empresas do sector turístico español dunha clara vantaxe competitiva no mercado internacional.

17.10.12. A secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, e o director xeral da Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR), Avelino Brito, asinaron hoxe un convenio para impulsar unha estratexia común para que no seo do Comité Técnico de Turismo da Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO), continúese coa elaboración e a aprobación de normas internacionais dos servizos turísticos.

Firma de Convenio con AENOR Ambos os organismos consideran que a adopción das este normas dota ás empresas do sector turístico español dunha clara vantaxe competitiva no mercado internacional, dado que o noso país é un referente pioneiro na elaboración dese tipo de normas a escala nacional, a través do labor desenvolvido polo Instituto de Calidade Turística Española (ICTE) e AENOR nos últimos anos.

O mellor posicionamento das nosas empresas repercutirá na mellora dos produtos turísticos ofertados, na transparencia do mercado e no incremento do grao de satisfacción dos clientes e, en consecuencia, contribuirá a incrementar a rendibilidade das empresas turísticas.

Para conseguir este obxectivo, Turespaña realizará as accións precisas para que as diferentes Administracións públicas e os empresarios turísticos españois tomen conciencia das vantaxes que a adopción de normas internacionais de calidade turística pode reportar para o propio sector e para o conxunto da economía nacional.

Tamén alertará ás autoridades turísticas doutros países, e ás súas asociacións empresariais sectoriais, das vantaxes que a normalización achega en termos de calidade dos produtos turísticos ofertados, e velará para que as achegas técnicas españolas no ámbito ISO sexan solventes e acordes co máximo nivel de esixencia dos criterios de normalización.

Pola súa banda, AENOR comprométese a dotarse dos recursos materiais e humanos necesarios para traballar eficazmente no campo da elaboración e difusión de normas internacionais para o sector turístico, impulsando desde a secretaría do Comité de Turismo da organización ISO o proceso de normalización turística das organizacións internacionais do sector e dos países relevantes no mercado turístico internacional.