• 15/02/2019

Arrinca a XIV edición do plan de formación turística Anfitrións en liña

Impartiranse os contidos referentes aos programas de Cultura do Detalle e de Destino en Detalle. O calendario dos cursos, así como a información do plan de formación está dispoñible en www.anfitrionesturismo.es.

Cun total de 770 prazas e 11 cursos, dirixidos tanto a empresas como a administracións turísticas, a Secretaría de Estado de Turismo convoca a XIV edición de Anfitrións, correspondente ao primeiro semestre de 2019.

Do mesmo xeito que en edicións anteriores, nesta impartirase o catálogo completo de cursos tanto de Cultura do Detalle (formación en atención ao cliente) como de Destino en Detalle (boas prácticas para a mellora integral de destinos turísticos).

O prazo de inscrición para os cursos de Anfitrións en liña, que son totalmente gratuítos, dará comezo o próximo 4 de marzo e finalizará o día 17 do mesmo mes.

As prazas dispoñibles son limitadas, sendo 70 o número máximo de participantes admitidos en cada curso. A selección realizarase por rigorosa orde de inscrición.

Todos os interesados en participar nos cursos deberán acceder á plataforma de formación en liña www.turismo-formacion.com, rexistrarse e realizar a preinscrición. Na páxina de inicio da este plataforma atoparán un documento de axuda para realizar este proceso.

Obxectivo e destinatarios

O programa Cultura do Detalle destínase a cubrir as carencias existentes no sector turístico en materia de atención ao cliente, con contidos diferenciados en función de dous perfís: persoal en contacto co cliente e propietarios ou mandos intermedios.

O público obxectivo ao que está dirixido inclúe aos profesionais de todos os subsectores do Sistema de Calidade Turístico Español (SCTE), entre os que están presentes aloxamentos, axencias de viaxes, transporte turístico, guías, estacións de esquí e montaña, comercios, etc.

Así mesmo, poden beneficiarse do plan os profesionais de servizos públicos turísticos tales como oficinas de información turística, praias, espazos naturais protexidos, policía local, servizos de limpeza ou museos e centros de interpretación.

No caso de Destino en Detalle preténdese dotar aos empregados públicos de pautas de actuación para a posta en marcha de actuacións integrais de mellora dos destinos turísticos. O contido básico do curso contempla actuacións de embelecemento, sustentabilidade, accesibilidade e calidade, a realizar no espazo público dos destinos turísticos.

O público obxectivo ao que vai dirixido este programa está formado por todos os axentes públicos que teñan competencias na planificación deste tipo de actuacións (arquitectos públicos, técnicos de turismo e axentes de desenvolvemento local, entre outros).

Planificación dos cursos

O plan de formación Cultura do Detalle está composto por 10 cursos, dunha semana de duración cada un, cinco deles dirixidos a persoal en contacto co cliente, e outro cinco a propietarios e mandos intermedios. Neles trátanse temas como coñecer ao cliente, claves para a atención ao cliente, comunicación efectiva, traballar en equipo, a selección de persoal, motivar para mellorar ou promover acordos.

A matrícula realízase de maneira independente para cada curso, aínda que os alumnos que estean interesados poderán inscribirse en todos os cursos que sexan do seu interese (e estean destinados ao seu perfil profesional). Os cursos de Cultura do Detalle realizaranse entre o 8 de maio e o 24 de xuño.

O programa de Destino en Detalle está constituído por un único curso de tres semanas de duración, e terá lugar entre o 9 e o 29 de abril.

Os cursos en liña de Anfitrións están tutorizados, dispondo os alumnos do asesoramento continuo dun profesor que lles orientará e resolverá as dúbidas que poidan xurdir. Ao final de cada un dos cursos, os alumnos que superasen as actividades propostas obterán un certificado de aproveitamento.

Na web www.anfitrionesturismo.es está dispoñible o programa formativo, o calendario dos cursos, o acceso á plataforma de formación e toda a información relativa ao proxecto.