• 06/06/2013

El Ministerio de Industria Energía y Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial, presenta un Plan de Apoyo a las pymes malagueñas

-
  • A Escola de Organización Industrial  desenvolverá 15 programas de formación para profesionais de 400 pequenas e medianas empresas turísticas.
  • Articularase un proxecto de Intelixencia Competitiva para o Impulso da innovación turística.
  • Porase en marcha o Plan Estratéxico da Comarca da Axarquía para estruturar social e economicamente a zona.
  • Dinamización produtos agroalimentarios “Sabor a Málaga”

07.06.2013. A Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, e o Presidente da Deputación de Málaga, Elías Bendodo, presentaron un convenio polo que se desenvolverán sete actividades turísticas dentro do Plan de Innovación e Excelencia Turística da Costa do Sol. O investimento total será de 4 millóns de euros, dos que o 82% finánciaos o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, con fondos  europeos provenientes de fondos FSE e fondos FEDER e o 18% a Deputación de Málaga. Plan de Apoyo a las pymes malagueñas

A primeira acción é o Plan de Formación para a Excelencia Turística, no que a Escola de Organización Industrial desenvolverá 15 programas que viran ao redor de catro eixos formativos: O programa articúlase a través de catro eixos formativos: 1) habilidades directivas e liderado, 2) innovación e tecnoloxía, 3) técnicas turísticas e 4) emprendimiento, en particular ofertaranse programas de Coaching e habilidades directivas, internacionalización, innovación, redes sociais e mercadotecnia en liña, excelencia na xestión, Eficiencia e aforro de custos, turismo de descanso e saúde, turismo activo e de natureza, turismo náutico e deportivo, xestión de empresas agroalimentarias, incorporación de TIC´s e comercio electrónico en empresas agroalimentarias e creación de empresas. O investimento deste programa é de 928.000 euros. 

Encontros do sector turístico

Como complemento á formación recibida, a segunda acción a desenvolver serán encontros dos empresarios turísticos para o fomento da mellora competitiva e o intercambio de experiencias na provincia de Málaga, con especial incidencia na internacionalización, a tendencia de xestión, o uso de redes sociais e a desestacionalización. O investimento total desta actividade cífrase en 200.000 euros.

Proxecto de Intelixencia Competitiva para o Impulso da Innovación

O terceiro convenio está encamiñado a desenvolver o “Proxecto de Intelixencia Competitiva para o Impulso da Innovación” nas pequenas e medianas empresas turísticas de Málaga. Os 990.000 euros dedicaranse para favorecer a rápida incorporación das innovacións que permitan a transformación do destino baixo a visión de “Destinos Intelixentes”. O proxecto iniciarase cunha análise e diagnóstico dos sistemas de xestión de destino, adecuaranse os contidos e integraranse nunha única plataforma de servizos. Finalmente realizaranse consultorías ás empresas do sector para a incorporación e impulso do TIC´s, impulsando proxectos innovadores como o deseño de produtos que permitan a venda cruzada.

Cun investimento de 550.000 euros  porase en funcionamento un programa de “Análise e Prospectiva de Mercados Turísticos Consumidores e Canles de Comercialización en Mercados Emisores”, co que se pretende identificar e caracterizar as tendencias que poidan ter maior relevancia nos mecanismos de atracción e fidelización do turista. Tamén se analizarán  como evolucionarán nos próximos anos os criterios sociolóxicos, tecnolóxicos, ambientais, demográficos, económicos ou de hábitos de consumo, pode axudar a establecer mellor os perfís dos futuros turistas, as súas necesidades e o seu comportamento esperado.

Plan Estratéxico da Comarca da Axarquía

Na comarca da Axarquía, na Costa do Sol Oriental, porase en marcha un Plan Estratéxico, un proxecto que pretende servir de ferramenta para estruturar económica e socialmente a zona, así como o impulso da actividade económica e á creación de emprego.  Os obxectivos deste plan resúmense en promover actividades económicas xeradoras de riqueza e emprego nas pequenas e medianas empresas, preservar a calidade da contorna natural ; articular medidas de aproveitamento de sinerxias entre actividades e axentes da contorna e fomentar a participación de todos os axentes sociais O custo desta acción está valorado en 300.000 euros

Proxectos vitivinícolas e alimentarios

Os acordos entre o Ministerio de Industria, Enerxía e turismo asinados coa Deputación de Málaga tamén servirán para investir 300.000 euros na mellora a competitividade das pequenas e medianas empresas do sector vitivinícola da provincia para crear plans individuais de mercadotecnia e de comunicación co fin de internacionalizar os seus produtos,

A iso hase de sumar a sétima acción que consiste en dinamizar o tecido produtivo agroalimentarios a través de novas canles “Sabor a Málaga”, o obxectivo é mellorar a competitividade das empresas, o seu deseño e desenvolver o comercio electrónico dos seus produtos. Neste caso o investimento das dúas institucións será de 640.000 euros.

Tras a sinatura deste sete convenios coa Deputación de Málaga, poderán beneficiarse de forma directa máis de 1000 pequenas e  medianas empresas da provincia ata o ano 2015.

La Escuela de Organización Industrial impartirá en 2013 más de 200 cursos de formación para emprendedores y pymes con más de 3.000 pymes beneficiarias (con la financiación del Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y socios territoriales). Este año se pondrá especial atención al impulso del Programa de Jóvenes Emprendedores y de los Programas de mejora competitiva para la Internacionalización, la Innovación y la mejora del Turismo.