• 29/08/2013

Quinta edición do plan de formación “Anfitrións en liña”

O prazo de inscrición comeza o 2 de setembro, pódese realizar na web de Anfitrións finaliza o día 15 dese mesmo mes e ten un carácter totalmente gratuíto para os alumnos.

Impartiranse os contidos referentes aos programas de “Cultura do detalle” e de “Destino en detalle”.

O desenvolvemento dos cursos terá lugar entre o 30 de setembro e o 19 de decembro.

A Secretaría de Estado de Turismo dá continuidade ao programa Anfitrións e convoca a quinta edición de formación para profesionais do sector turístico. Do mesmo xeito que nas anteriores edicións, nesta impartirase o catálogo completo de cursos tanto de Cultura ao Detalle (formación en atención ao cliente) como de Destino en Detalle (boas prácticas para a mellora integral de destinos turísticos).

O proxecto Anfitrións ten como obxectivo impulsar a cultura do detalle e a atención ao cliente para mellorar a calidade subxectivo percibida de España como destino turístico, a través de dúas liñas de actuación claramente diferenciadas: Cultura do detalle e Destino en detalle.

O prazo de inscrición para os cursos de Anfitrións en liña, que ten un carácter totalmente gratuíto para os alumnos, comezará o próximo día 2 de setembro e permanecerá aberto ata o 15 do mesmo mes.

Os cursos desenvolveranse entre o 30 de setembro e o 19 de decembro. Na web Anfitriónsestá dispoñible o programa formativo, o calendario dos cursos e o acceso á plataforma de formación, así como o formulario de inscrición, que se ha de remitir cuberto a anfitriones@tourspain.es.

Obxectivo e destinatarios

O programa Cultura do Detalle pretende cubrir as carencias existentes no sector turístico en materia de atención ao cliente, con contidos diferenciados en función de dous perfís: persoal en contacto co cliente e propietarios ou mandos intermedios.

O público obxectivo ao que está dirixido inclúe aos profesionais de todos os subsectores do Sistema de Calidade Turístico Español (SCTE), entre os que están presenten aloxamentos: hoteis, aloxamento rural e albergues; hostalaría: bares e cafetarías, restaurantes, etc.; ou outros sectores: axencias de viaxes, transporte turístico, guías de turismo, estacións de esquí e montaña, comercios, aluguer de coches, artesáns, portos deportivos, empresas de turismo activo, palacios de congresos, organizadores de convencións, servizos turísticos de saúde, taxis e outros servizos.

Así mesmo, poden beneficiarse do plan os profesionais de servizos públicos turísticos tales como oficinas de información turística, praias, espazos naturais protexidos, policía local, servizos de limpeza ou museos e centros de interpretación.

No caso de Destino en detalle preténdese dotar aos asistentes de pautas de actuación para a posta en marcha de actuacións integrais de mellora dos destinos turísticos. O contido básico do curso contempla actuacións de embelecemento, sustentabilidade e accesibilidade a realizar no espazo público dos destinos turísticos. O público obxectivo ao que vai dirixido este programa está formado por todos os axentes públicos que teñan competencias na planificación deste tipo de actuacións (arquitectos públicos, técnicos de turismo e axentes de desenvolvemento local, entre outros).

Planificación dos cursos

O plan de formación Cultura do Detalle está composto por 10 cursos, dunha semana de duración cada un, cinco deles dirixidos a persoal en contacto co cliente, e outro cinco a propietarios e mandos intermedios. Neles trátanse temas como coñecer ao cliente, claves para a atención ao cliente, comunicación efectiva, traballar en equipo, a selección de persoal, motivar para mellorar ou promover acordos. A matrícula realízase individualmente por cada curso, aínda que os alumnos que estean interesados poderán inscribirse en todos os cursos dun mesmo perfil.

O programa de Destino en Detalle está constituído por un único curso de tres semanas de duración.

Os cursos en liña de Anfitrións están tutorizados, dispondo os alumnos do asesoramento continuo dun profesor que lle orientará e resolverá as dúbidas que poidan xurdir. Ao final de cada un dos cursos, os alumnos que superasen as actividades propostas obterán un certificado de aproveitamento.