• 29/03/2015

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo investirá 153 millóns de euros para impulsar o Plan Nacional de Cidades Intelixentes

-

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo pon en marcha o novo Plan Nacional de Cidades Intelixentes, que está dotado inicialmente dun orzamento de 153 millóns de euros, investimento que se cofinanciará a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e á que se sumarán as achegas doutras administracións e do sector privado.

Logo ciudades inteligentes

O plan coordinarase a través da Secretaria de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información mediante a creación do Consello Asesor de Cidades Intelixentes. Estará conformado pola propia Secretaria de Estado, Rede.es, SEGITTUR, IDAE, EOI, as entidades locais e os representantes da Industria.

O seu obxectivo é mellorar a eficacia e eficiencia das entidades locais na prestación dos servizos públicos a través do uso do TIC e avanzar na gobernación do sistema de Cidade e Destino Turístico Intelixente. Todo iso redundadará nunha mellor calidade de vida para a cidadanía e creará contornas atractivas de investimento que xerarán crecemento económico e emprego.

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo destaca o labor das entidades locais como garantes da prestación de servizos públicos e a diversidade de servizos que ofrecen con instrumentos TIC. Estas deberán identificar compromisos de aforro cuantificables e periodificados, establecer mecanismos de cooperación con outros concellos e a industria para fomentar a interoperabilidade, replicabilidad, sosteniblidad e reutilización das solucións e modelos de negocio adecuados ao novo tipo de servizos que cidadanía, empresas e turistas demandan.

O Plan Nacional apóiase nas institucións e asociacións que están implicadas no desenvolvemento das cidades intelixentes, como gran activo neste proceso de innovación. Neste sentido, destaca o papel que desempeña a Rede Española de Cidades Intelixentes (RECI), que xa conta con máis de 60 municipios e está considerada unha experiencia de referencia; así como o papel das dúas patronais do sector, AMETIC e CONETIC, e distintas iniciativas do sector privado.

Cinco eixos de actuación para desenvolver as Cidades Intelixentes

O Plan Nacional de Cidades Intelixentes estrutúrase en cinco eixos de actuación. -O primeiro ten como obxectivo facilitar aos municipios o seu proceso de transformación en cidades intelixentes, mediante a dotación de recursos. -O segundo executará proxectos que acrediten a eficiencia do TIC na redución de custos, as melloras na satisfacción cidadá e a creación de novos modelos de negocio. -A terceira liña de actuación oriéntase ao desenvolvemento e crecemento da industria TIC, con actuacións que impulsen novas solucións tecnolóxicas que contribúan ao avance das cidades intelixentes.-O cuarto eixo céntrase na comunicación e difusión do plan, para asegurar a súa comprensión mediante procesos participativos, e a difusión de estándares, normas e solucións abertas, interoperables e reutilizables. -E por último, un quinto eixo dedicado a realizar un seguimento de todo o plan.

A primeira actuación do Plan Nacional de Cidades Intelixentes é a convocatoria de Cidades Intelixentes, que impulsou o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través da entidade pública empresarial Rede.es. Dela benefícianse 13 proxectos que se van a desenvolver en máis de vinte municipios e que representan un investimento de 13,1 millóns de euros. Rede.es achega ata o 80% a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que contribúe a reducir as diferenzas entre os niveis de desenvolvemento das rexións europeas. O resto corre a cargo dos municipios.

Para máis información sobre este Plan, pode consultar o seguinte documento Plan Nacional de Cidades Intelixentes [PDF] [830 KB]