Brexit Turismo

Compartir

España recibiu en 2018, 82,8 millóns de turistas internacionais, dos cales 18,5 millóns proviñan do Reino Unido constituíndose así no noso principal mercado, sendo España o destino líder no mercado británico. A saída do Reino Unido da Unión Europea, tanto se é con acordo, como sen acordo terá un indubidable impacto nas estreitas relacións económicas e comerciais entre ambos os países.

O 8 de decembro de 2017 publicouse un informe conxunto Reino Unido-Unión Europea que marca as liñas principais do Acordo de saída. Este informe foi aprobado polo Consello Europeo do 14 e 15 de decembro de 2017.

Para o caso de saída con acordo

O 8 de decembro de 2017 publicouse un informe conxunto Reino Unido-Unión Europea que marca as liñas principais do Acordo de saída. Este informe foi aprobado polo Consello Europeo do 14 e 15 de decembro de 2017.

Para o caso de saída sen acordo

No caso de saída do Reino Unido da Unión Europea sen acordo, a Comisión Europea ha adoptado un plan de acción de continxencia, que inclúe medidas en diversos ámbitos.

Por parte do Goberno español, aprobouse o Real Decreto-lei polo que se adoptan medidas de continxencia ante a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea sen que se alcanzou o acordo previsto no artigo 50 do Tratado da Unión Europea.

De interese

Organismos