Secretaría de Estado de Turismo

Esta sección contén información sobre a estrutura orgánica e Organismos dependentes da Secretaría de Estado de Turismo así como as funcións e competencias que lle corresponden.