Eix 5: Producte, màrqueting i intel·ligència turística

Espanya és líder en el producte sol i platja als seus mercats tradicionals europeus, però no ho és en altres productes de major penetració al territori, especialment a l'interior. Per tant, cal mantenir el lideratge en el producte sol i platja, i diversificar la proposta de valor amb productes que estenguin el fet turístic més enllà de la costa i les grans ciutats, com són el turisme d'interior, enogastronómico o l'ecoturismo.

Línies d'actuació

  1. Potenciar estratègies de promoció turística diferenciades segons tipologia de mercats .emissors
  2. Desenvolupar una proposta de valor singular, dinàmica i competitiva.
  3. Desenvolupar un model d'intel·ligència turística basat en les dades.
  4. Reforçament de l'estratègia de màrqueting digital.