Eix 4: Espai turístic, empreses i persones

La futura Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030 haurà d'actuar sobre l'escenari on es produeix el fet turístic. Els components que suporten la proposta de valor turística d'Espanya –el territori, les empreses i les persones- han d'adaptar-se a una nova configuració del mercat i a l'evolució cap a patrons de consum responsable.

Línies d'actuació

  1. Dotar al territori de noves capacitats, infraestructures i recursos de gestió.
  2. Impulsar la qualitat del turisme espanyol.
  3. Promoure una major qualitat de l'ocupació turística.