Eixo 4: Espazo turístico, empresas e persoas

A futura Estratexia de Turismo Sustentable de España 2030 deberá actuar sobre o escenario onde se produce o feito turístico. Os compoñentes que soportan a proposta de valor turística de España –o territorio, as empresas e as persoas- deben adaptarse a unha nova configuración do mercado e á evolución cara a patróns de consumo responsable.

Liñas de actuación

  1. Dotar ao territorio de novas capacidades, infraestruturas e recursos de xestión.
  2. Impulsar a calidade do turismo español.
  3. Promover unha maior calidade do emprego turístico.