• 10/6/2013

Los ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente firman un convenio para promover el turismo marinero en España

-
  • El Conveni pretén la sostenibilitat i la diversificació de les activitats pesqueres i acuícolas, mitjançant la combinació amb l'activitat turística.
  • El turisme mariner incideix en la diversificació del producte turístic i promou la competitivitat de les destinacions, en constituir una experiència per al visitant i un instrument de diferenciació.
  • Aquest acord contribueix a aconseguir la sostenibilitat de l'activitat pesquera, objectiu de l'actual Fons Europeu de Pesca i el proper de Fons Marítim.

11.06.13. La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego Cortés, i el secretari general de Pesca, Carlos Domínguez Díaz, han signat avui un acord per fomentar actuacions relacionades amb el turisme mariner a Espanya, la durada del qual és de dos anys. Firma convenio turismo marinero

Diversificar i fer sostenible l'activitat en zones depenents d'activitats pesqueres  i acuícolas, involucrant a través del turisme a les persones que treballen en aquest sector i que percebin el turisme com una alternativa de negoci, tant total com a parcial de l'activitat principal, és l'objectiu principal de l'acord entre sengles ministeris.

Amb est la signatura d'aquest conveni, es pretén també ajudar a l'assoliment d'un dels objectius de la política pesquera de la Unió Europea, a través dels instruments financers de l'actual Fons Europeu de Pesca, en futur Marítim, com és la sostenibilitat de l'activitat.

Les accions a desenvolupar tindran un seguiment per part de la Comissió que es crea a aquest efecte, composta per representants dels dos ministeris, i es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.

Turisme mariner

Es considera turisme mariner, des de la perspectiva de l'oferta, el desenvolupat per professionals del mar amb una orientació a la difusió del seu treball, els seus costums, tradicions, patrimoni i cultura,  que suposa una activitat complementària o alternativa de la pesca professional.

Però aquest tipus de turisme contempla moltes activitats que els són pròpies, a més de la navegació pesquera, en referència a tota una gamma cultural d'oferta que es manifesta en festivals de música, cursos de cuina, visites a llotges, aules i museus del mar, rutes, etc.

A Espanya existeixen destinacions que ja han desenvolupat aquest tipus de turisme, tals com Galícia (municipis de la Corunya i Pontevedra); Astúries (Llanes, Avilés); Cantàbria (Santoña); País Basc (Guipúscoa); Andalusia (Costa del Sol, Estepona); Catalunya (Barcelona, Costa Brava), i la Comunitat Valenciana (Castelló –Peníscola- i Alacant -Santa Pola, Calp-).