• 10/06/2013

Os ministerios de Industria, Enerxía e Turismo, e de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente asinan un convenio para promover o turismo mariñeiro en España

-
  • O Convenio pretende a sustentabilidade e a diversificación das actividades pesqueiras e acuícolas, mediante a combinación coa actividade turística.
  • O turismo mariñeiro incide na diversificación do produto turístico e promove a competitividade dos destinos, ao constituír unha experiencia para o visitante e un instrumento de diferenciación.
  • Este acordo contribúe a alcanzar a sustentabilidade da actividade pesqueira, obxectivo do actual Fondo Europeo de Pesca e o próximo de Fondo Marítimo.

11.06.13. A secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés, e o secretario xeral de Pesca, Carlos Domínguez Díaz, asinaron hoxe un acordo para fomentar actuacións relacionadas co turismo mariñeiro en España, cuxa duración é de dous anos. Firma convenio turismo marinero

Diversificar e facer sustentable a actividade en zonas dependentes de actividades pesqueiras  e acuícolas, involucrando a través do turismo ás persoas que traballan neste sector e que perciban o turismo como unha alternativa de negocio, tanto total como parcial da actividade principal, é o obxectivo principal do acordo entre senllos ministerios.

Con leste a sinatura deste convenio, preténdese tamén axudar ao logro dun dos obxectivos da política pesqueira da Unión Europea, a través dos instrumentos financeiros do actual Fondo Europeo de Pesca, en futuro Marítimo, como é a sustentabilidade da actividade.

As accións a desenvolver terán un seguimento por parte da Comisión que se crea para o efecto, composta por representantes dos dous ministerios, e reunirase polo menos unha vez cada tres meses.

Turismo mariñeiro

Considérase turismo mariñeiro, desde a perspectiva da oferta, o desenvolvido por profesionais do mar cunha orientación á difusión do seu traballo, os seus costumes, tradicións, patrimonio e cultura,  que supón unha actividade complementaria ou alternativa da pesca profesional.

Pero este tipo de turismo contempla moitas actividades que lles son propias, ademais da navegación pesqueira, en referencia a toda unha gama cultural de oferta que se manifesta en festivais de música, cursos de cociña, visitas a lonxas, aulas e museos do mar, rutas, etc.

En España existen destinos que xa desenvolveron este tipo de turismo, tales como Galicia (municipios da Coruña e Pontevedra); Asturias (Llanes, Avilés); Cantabria (Santoña); País Vasco (Guipúzcoa); Andalucía (Costa do Sol, Estepona); Cataluña (Barcelona, Costa Brava), e a Comunidade Valenciana (Castelló –Peñíscola- e Alacante -Santa Pola, Calpe-).