• 28/4/2015

Marbella ja compta amb l'informe diagnòstic i pla d'acció com a Destinació Turística Intel·ligent

-

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de SEGITTUR, ha presentat l'informe diagnòstic i el pla d'acció de Marbella per a la seva conversió en Destinació Turística Intel·ligent. Aquest informe s'ha donat a conèixer en els desdejunis tecnològics de Marbella pel Director de Desenvolupament de Negoci i Noves Tecnologies, Enrique Lancis, acte en el qual també estava present l'Alcaldessa de Marbella, Ángeles Muñoz. Marbella ciudad inteligente

Marbella és la primera destinació d'Andalusia en el qual es realitza l'informe, i el primer que ha estat cofinançat pel propi Ajuntament, la qual cosa posa de manifest l'interès de Marbella pel canvi de model turístic. L'informe diagnòstic, que s'articula entorn de/entorn dels quatre eixos d'una destinació intel·ligent –innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat– subratlla que un dels eixos centrals d'actuació de l'ajuntament de Marbella és l'aposta per projectes innovadors tecnològicament avançats, que donen resposta a les necessitats del turista digital.

En aquest sentit, destaquen iniciatives com l'Agenda Digital de Marbella, la Plataforma  Electrònica Digital, el Sistema d'Informació Territorial i l'Open Data Marbella, amb les quals es demostren les possibilitats que la innovació, en les seves diferents facetes, posa al servei de la destinació per millorar la seva competitivitat. Accions com la propera creació de la xarxa wifi amb punts distribuïts per tota la ciutat són molt valorades en l'informe, ja que aquesta iniciativa permet no solament als ciutadans, sinó també als turistes la connectivitat que és un requisit essencial per a una destinació intel·ligent.

Marbella serà un de les destinacions pioneres en l'ús d'iBeacons en els principals punts turístics de la ciutat per donar informació addicional als turistes que ho visitin a través d'aplicacions que s'estan desenvolupant per a aquesta fi. L'informe recalca que una acció que potenciarà la seva conversió en  destinació turística intel·ligent és seguir avançant en la sensorización de la ciutat per millorar diferents serveis de localització com a places d'aparcament, predicció del tráfico rodat o estalvi energètic.

En matèria de sostenibilitat, Marbella mostra un alt grau d'interès per reorientar la seva estratègia urbana cap a un model de desenvolupament més sostenible. En aquest sentit, l'informe recomana, entre altres mesures, l'establiment d'una sèrie d'indicadors de capacitat de càrrega per prevenir la sobreexplotació turística i la deterioració del medi ambient.

Millores en accessibilitat

L'accessibilitat és un altre dels eixos sobre els quals treballa l'informe en el qual s'estableixen recomanacions per millorar l'accessibilitat en espais arquitectònics i espais urbans, alhora que es proposa la realització d'un diagnòstic d'accessibilitat de l'oferta turística privada per a la posterior elaboració d'una guia de turisme accessible de la ciutat.

Finalment, l'informe conclou que Marbella ha donat els primers passos per a la seva conversió en Destinació Turística Intel·ligent, la qual cosa li generarà una sèrie d'avantatges competitius que no només revertiran en benefici del sector turístic, sinó que impactaran en altres sectors contribuint a incrementar les rendes en el municipi.