• 28/04/2015

Marbella xa conta co informe diagnóstico e plan de acción como Destino Turístico Intelixente

-

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través de SEGITTUR, presentou o informe diagnóstico e o plan de acción de Marbella para a súa conversión en Destino Turístico Intelixente. Este informe deuse a coñecer nos almorzos tecnolóxicos de Marbella polo Director de Desenvolvemento de Negocio e Novas Tecnoloxías, Enrique Lancis, acto no que tamén estaba presente a Alcaldesa de Marbella, Anxos Muñoz. Marbella ciudad inteligente

Marbella é o primeiro destino de Andalucía no que se realiza o informe, e o primeiro que foi cofinanciado polo propio Concello, o que pon de manifesto o interese de Marbella polo cambio de modelo turístico. O informe diagnóstico, que se articula ao redor do catro eixos dun destino intelixente –innovación, tecnoloxía, sustentabilidade e accesibilidade– subliña que un dos eixos centrais de actuación do concello de Marbella é a aposta por proxectos innovadores tecnoloxicamente avanzados, que dan resposta ás necesidades do turista dixital.

Neste sentido, destacan iniciativas como a Axenda Dixital de Marbella, a Plataforma  Electrónica Dixital, o Sistema de Información Territorial e o Open Data Marbella, coas que se demostran as posibilidades que a innovación, nas súas diferentes facetas, pon ao servizo do destino para mellorar a súa competitividade. Accións como a próxima creación da rede wifi con puntos distribuídos por toda a cidade son moi valoradas no informe, xa que esta iniciativa permite non só aos cidadáns, senón tamén aos turistas a conectividade que é un requisito esencial para un destino intelixente.

Marbella será un dos destinos pioneiros no uso de iBeacons nos principais puntos turísticos da cidade para dar información adicional aos turistas que o visiten a través de aplicacións que se están desenvolvendo para este fin. O informe recalca que unha acción que potenciará a súa conversión en destino  turístico intelixente é seguir avanzando na sensorización da cidade para mellorar distintos servizos de localización como prazas de aparcadoiro, predición do tráfico rodado ou aforro enerxético.

En materia de sustentabilidade, Marbella mostra un alto grao de interese por reorientar a súa estratexia urbana cara a un modelo de desenvolvemento máis sustentable. Neste sentido, o informe recomenda, entre outras medidas, o establecemento dunha serie de indicadores de capacidade de carga para previr a sobreexplotación turística e a deterioración do medioambiente.

Melloras en accesibilidade

A accesibilidade é outro dos eixos sobre os que traballa o informe no que se establecen recomendacións para mellorar a accesibilidade en espazos arquitectónicos e espazos urbanos, á vez que se propón a realización dun diagnóstico de accesibilidade da oferta turística privada para a posterior elaboración dunha guía de turismo accesible da cidade.

Por último, o informe conclúe que Marbella deu os primeiros pasos para a súa conversión en Destino Turístico Intelixente, o que lle xerará unha serie de vantaxes competitivas que non só reverterán en beneficio do sector turístico, senón que impactarán noutros sectores contribuíndo a incrementar as rendas no municipio.