Detall de participació pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reglament Comunitari
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Antecedents de la norma

La iniciativa de la regulació dels lloguers de curta durada com a servei turístic té per objecte harmonitzar i racionalitzar el marc per a la generació i l'intercanvi de dades sobre els serveis de lloguer d'allotjament a curt termini en tota la UE. Més específicament, el nou marc proposat cerca:

  • Harmonitzar els requisits de registre per als amfitrions i les propietats en lloguer de curta durada
  • Establir normes clares per garantir que els nombres de registre es mostrin i es verifiquin
  • Racionalitzar l'intercanvi de dades entre les plataformes en línia i les autoritats públiques
  • Permetre reutilitzar les dades, en forma agregada, informació que recolzarà el desenvolupament de serveis innovadors relacionats amb el turisme;
  • Establir un marc eficaç d'aplicació: els Estats membres supervisaran l'aplicació d'aquest marc de transparència i establiran les sancions pertinents en cas d'incompliment de les obligacions del Reglament.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

Les noves normes proposades contribuiran a millorar la transparència sobre la identificació i l'activitat dels amfitrions d'aquest tipus d'allotjaments i sobre les normes que han de complir, i també facilitaran el registre de dites amfitriones. A més, abordaran la fragmentació actual en la forma en què les plataformes en línia comparteixen les dades i, en última instància, ajudaran a prevenir els anuncis il·legals. En general, això contribuirà a un ecosistema turístic més sostenible i recolzarà la seva transició digital.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 3 de març de 2023 fins al dia dimarts, 14 de març de 2023

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: sgcooperacionturistica@mincotur.es

Annexos