• 27/11/2013

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo traslada ao sector a necesidade de adaptarse ao turista chinés

-

O turista chinés é singular e, a diferenza dos procedentes doutros  mercados, busca de España a súa oferta cultural, gastronómica e de compras.

28.11.2013.- A secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, inaugurou hoxe unha xornada técnica na que se analizaron as claves de competitividade para o turismo chinés, co fin de achegar ao sector turístico español as necesidades dos turistas procedentes deste mercado que no ano 2020 será o principal emisor de turistas  do mundo, segundo previsións da Organización Mundial do Turismo.

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, consciente deste reto, quere contribuír, a través de Turespaña, á captación destes turistas coa organización destas xornadas que servirán a imaxe de España como país capaz de ofrecer servizos avanzados dun alto valor engadido para este mercado de vital importancia para a nosa economía.

O que se pretende con esta xornada técnica é incrementar a rendibilidade de gasto dos turistas chineses, diversificando os destinos turísticos elixidos, así como buscar unha maior desestacionalización ao longo do ano e diversificar as motivacións, pondo en valor a oferta cultural, enogastronómica, patrimonio cultural e natural, turismo urbano e redución da brecha coa motivación dominante vinculada ao sol e praia.

O continuo aumento sólido e sostido da economía chinesa está a permitir un rápido incremento da clase media e con iso, a incorporación dun crecente número de consumidores ao mercado de consumo: por iso espérase que o PIB per cápita en termos reais de China aumente desde uns 7.500 dólares en 2010 a case 16.000 dólares en 2020, completando así a transición dun país de renda baixa a media.

O crecemento da clase media en China supón unha enorme oportunidade para o mercado internacional de viaxes xa que se incrementa o número de consumidores potenciais e prodúcese un cambio nos patróns de consumo dos individuos e as familias. Así, para moitos destes novos consumidores, o gasto en viaxes de lecer e vacacións pasa a ser unha das súas prioridades de gasto.

Marta Blanco, Isabel Borrego, Elisa Sainz