Eix 2: Creixement sostenible

La potència turística d'Espanya ha de contribuir a crear una societat més pròspera, inclusiva i igualitària. El turisme com a motor econòmic i social, ha de ser una palanca de desenvolupament sostenible del territori, que contribueixi a frenar la despoblació del mitjà rural i la seva conseqüent deterioració, a redistribuir la prosperitat i la riquesa, a la protecció i promoció del patrimoni i del mitjà natural, i a la millora de la qualitat de vida ciutadana.

La tecnologia és un potent aliat que permetrà accelerar l'evolució del model turístic espanyol cap a un model més sostenible.

Línies d'actuació

  1. Impulsar el desenvolupament equilibrat del turisme al territori.
  2. Impulsar la sostenibilitat com a valor de marca del turisme espanyol.
  3. Sostenibilitat de la demanda.
  4. Reduir les externalitats negatives de l'activitat turística.