Eixo 2: Crecemento sustentable

A potencia turística de España debe contribuír a crear unha sociedade máis próspera, inclusiva e igualitaria. O turismo como motor económico e social, debe ser unha panca de desenvolvemento sustentable do territorio, que contribúa a frear o despoboamento do medio rural e a súa consecuente deterioración, a redistribuír a prosperidade e a riqueza, á protección e promoción do patrimonio e do medio natural, e á mellora da calidade de vida cidadá.

A tecnoloxía é un potente aliado que permitirá acelerar a evolución do modelo turístico español cara a un modelo máis sustentable.

Liñas de actuación

  1. Impulsar o desenvolvemento equilibrado do turismo no territorio.
  2. Impulsar a sustentabilidade como valor de marca do turismo español.
  3. Sustentabilidade da demanda.
  4. Reducir as externalidades negativas da actividade turística.