Eix 3: Transformació competitiva

Un país turístic com Espanya ha de mantenir la seva exigència competitiva, i adaptar-se a les regles que el mercat imposa a cada moment. Per tant, l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030 haurà d'incorporar un eix de transformació competitiva que impulsi el conjunt de mecanismes i línies d'acció encaminats augmentar el PIB turístic.

Línies d'actuació

  1. Enfortir l'ecosistema públic-privat d'impuls a la transformació competitiva.
  2. Desplegar una estratègia digital per al sector turisme.
  3. Desenvolupar les normes públiques per a la transformació digital.
  4. Impulsar l'adaptació de la regulació existent al nou entorn turístic.