• 17/02/2014

O ministro de Industria, Enerxía e Turismo presenta o Plan Integral de Turismo Rural 2014

-

O ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria, presentou nel Burgo de Osma (Soria), o Plan Integral de Turismo Rural 2014. O obxectivo é promocionar un produto turístico que, con máis de 15.000 establecementos, case 140.000 prazas, 2,5 millóns de viaxeiros aloxados e 6,9 millóns de pernoctaciones en 2013, contribúe á diversificación xeográfica, pon en valor o patrimonio natural e cultural no medio rural e xera máis de 21.000 postos de traballo directos nesta modalidade de aloxamento.

O Plan Integral de Turismo Rural 2014 reflicte a aposta do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo pola mellora da calidade e a diversificación da oferta turística española, e en particular polo impulso ao turismo rural e de interior.

Os obxectivos prioritarios desta estratexia turística desenvolvida polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo son estruturar este produto para facilitar a súa comercialización, mellorar o posicionamento de España e incrementar a demanda internacional. Para conseguilos, deseñáronse accións cunha dobre vertente: sobre a oferta e sobre a demanda.

Sobre a oferta, destaca o fomento do produto Ecoturismo na Rede de Parques Nacionais así como o programa de formación para empresas sobre Ecoturismo Sustentable. E para activar a demanda levará a cabo unha campaña publicitaria en liña, 187 actuacións de promoción e apoio á comercialización en 17 mercados e a potenciación da canle específica para o turismo de natureza en www.spain.info .

Plan Integral de Turismo Rural 2014 [PDF] [541 KB]