• 28/10/2013

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme promocionarà el Parc Nacional de Guadarrama com a destinació turística sostenible

-
  • L'acord té com a principal objectiu la realització d'actuacions per potenciar el turisme actiu i sostenible al Parc Nacional de la Sierra Guadarrama.
  • El Govern pretén amb aquestes accions la posada en valor del patrimoni natural d'Espanya puix que constitueix un instrument decisiu per diferenciar i diversificar la nostra oferta turística.

28.10.2013  El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i Parcs Nacionals han signat avui un protocol amb la Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i Lleó amb l'objectiu d'emprendre accions que potenciïn el turisme sostenible al Parc Nacional de la Sierra Guadarrama.

A l'acte, celebrat a la Casa de l'Àguila Imperial a Pedraza (Segòvia), han assistit la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego Cortés, la consellera de Cultura i Turisme de la Junta de Castella i Lleó, Alicia García, el director de l'organisme autònom Parcs Nacionals, Basilio Rada, i el director general de Turisme de la Comunitat de Madrid, Joaquín Castillo. Firma del Protocolo con Sierra de Guadarrama

Aquest acord respon a una de les línies d'actuació del Pla Nacional i Integral de Turisme (PNIT), aprovat pel Consell de Ministres el 22 de juny de 2012, que persegueix la posada en valor del conjunt del patrimoni cultural, natural i eno-gastronòmic d'Espanya, puix que constitueix un instrument decisiu per diferenciar i diversificar la nostra oferta turística.

Així, aquestes mesures permeten compatibilitzar l'escrupolosa conservació del Patrimoni Natural amb el desenvolupament de l'activitat econòmica del territori on es trobin aquests espais protegits, a partir de la potenciació de la demanda turística.

La col·laboració entre les parts es concreta en la realització de l'anàlisi de l'oferta i demanda turística, en l'àmbit territorial del Parc Nacional de Guadarrama, la seva zona perifèrica de protecció i d'influència socioeconòmica, amb la finalitat d'optar a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Així mateix, es realitzessin activitats de difusió, formació i capacitació d'emprenedors, en matèria de productes turístics sostenibles, específicament orientats a les peculiaritats i recursos naturals del Parc Nacional de la Serra de Guadarrama, al costat de la creació i promoció de productes turístics sostenibles situats a l'esmentat parc. Firma protocolo Sierra Guadarrama

Seguiment i validesa del Protocol

Una comissió de seguiment resoldrà els problemes d'interpretació que poguessin suscitar-se, i estarà formada per un membre de cadascuna de les parts signatàries. Es reunirà a proposta de qualsevol dels signants del Protocol, i coneixerà de quantes qüestions i incidències puguin sorgir.

Des d'avui, entra en vigor el present acord de caràcter programàtic, amb una durada de dos anys, sent prorrogable per un any més.