• 28/10/2013

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo promocionará o Parque Nacional de Guadarrama como destino turístico sustentable

-
  • O acordo ten como principal obxectivo a realización de actuacións para potenciar o turismo activo e sustentable no Parque Nacional da Sierra Guadarrama.
  • O Goberno pretende con estas accións a posta en valor do patrimonio natural de España por canto constitúe un instrumento decisivo para diferenciar e diversificar a nosa oferta turística.

28.10.2013  O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e Parques Nacionais asinaron hoxe un protocolo coa Comunidade de Madrid e a Xunta de Castela e León co obxectivo de emprender accións que potencien o turismo sustentable no Parque Nacional da Sierra Guadarrama.

Ao acto, celebrado na Casa da Aguia Imperial en Pedraza (Segovia), asistiron a secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés, a conselleira de Cultura e Turismo da Xunta de Castela e León, Alicia García, o director do organismo autónomo Parques Nacionais, Basilio Rada, e o director xeral de Turismo da Comunidade de Madrid, Joaquín Castelo. Firma del Protocolo con Sierra de Guadarrama

Este acordo responde a unha das liñas de actuación do Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), aprobado polo Consello de Ministros o 22 de xuño de 2012, que persegue a posta en valor do conxunto do patrimonio cultural, natural e eno-gastronómico de España, por canto constitúe un instrumento decisivo para diferenciar e diversificar a nosa oferta turística.

Así, estas medidas permiten compatibilizar a escrupulosa conservación do Patrimonio Natural co desenvolvemento da actividade económica do territorio onde se atopen estes espazos protexidos, a partir da potenciación da demanda turística.

A colaboración entre as partes concrétase na realización da análise da oferta e demanda turística, no ámbito territorial do Parque Nacional de Guadarrama, a súa zona periférica de protección e de influencia socioeconómica, coa finalidade de optar á Carta Europea de Turismo Sustentable.

Así mesmo, realizásense actividades de difusión, formación e capacitación de emprendedores, en materia de produtos turísticos sustentables, especificamente orientados ás peculiaridades e recursos naturais do Parque Nacional da Serra de Guadarrama, xunto á creación e promoción de produtos turísticos sustentables situados no mencionado parque. Firma protocolo Sierra Guadarrama

Seguimento e validez do Protocolo

Unha comisión de seguimento resolverá os problemas de interpretación que puidesen suscitarse, e estará formada por un membro de cada unha das partes asinantes. Reunirase por proposta de calquera dos asinantes do Protocolo, e coñecerá de cantas cuestións e incidencias poidan xurdir.

Desde hoxe, entra en vigor o presente acordo de carácter programático, cunha duración de dous anos, sendo prorrogable por un ano máis.