• 12/02/2018

XII Edición de “Anfitrións en liña”

Anfitrións en liña

A Secretaría de Estado de Turismo dá continuidade ao programa Anfitrións e convoca unha nova edición de formación para profesionais do sector turístico. Do mesmo xeito que en edicións anteriores, nesta impartirase o catálogo completo de cursos tanto de Cultura do Detalle (formación en atención ao cliente) como de Destino en Detalle (boas prácticas para a mellora integral de destinos turísticos).

Nesta nova edición vaise a empezar a utilizar unha nova plataforma formativa, cun deseño máis actual e máis sinxela e intuitiva para os alumnos.

Obxectivo e destinatarios

O proxecto Anfitrións ten como obxectivo impulsar a cultura do detalle e a atención ao cliente para mellorar a calidade percibida de España como destino turístico, a través de dúas liñas de actuación claramente diferenciadas: Cultura do Detalle e Destino en Detalle.

O programa Cultura do Detalle pretende cubrir as carencias existentes no sector turístico en materia de atención ao cliente, con contidos diferenciados en función de dous perfís: persoal en contacto co cliente e propietarios ou mandos intermedios.

O público obxectivo ao que está dirixido inclúe aos profesionais de todos os subsectores do Sistema de Calidade Turístico Español (SCTE), entre os que están presenten aloxamentos: hoteis, aloxamento rural e albergues; hostalaría: bares e cafetarías, restaurantes, etc.; e outros sectores: axencias de viaxes, transporte turístico, guías de turismo, estacións de esquí e montaña, comercios, aluguer de coches, artesáns, portos deportivos, empresas de turismo activo, palacios de congresos, convention bureaux, OPCs, servizos turísticos de saúde, taxis e outros servizos.

Así mesmo, poden beneficiarse do plan os profesionais de servizos públicos turísticos tales como oficinas de información turística, praias, espazos naturais protexidos, policía local, servizos de limpeza urbana ou museos e centros de interpretación.

No caso de Destino en Detalle preténdese dotar aos asistentes de pautas de actuación para a posta en marcha de actuacións integrais de mellora dos destinos turísticos. O contido básico do curso contempla actuacións de embelecemento, sustentabilidade, accesibilidade e calidade, a realizar no espazo público dos destinos turísticos. O público obxectivo ao que vai dirixido este programa está formado por todos os axentes públicos que teñan competencias na planificación deste tipo de actuacións (arquitectos públicos, técnicos de turismo e axentes de desenvolvemento local, entre outros).

Planificación dos cursos

O plan de formación Cultura do Detalle está composto por 10 cursos, dunha semana de duración cada un, cinco deles dirixidos a persoal en contacto co cliente, e outro cinco a propietarios e mandos intermedios. Neles trátanse temas como coñecer ao cliente, claves para a atención ao cliente, comunicación efectiva, traballar en equipo, a selección de persoal, motivar para mellorar ou promover acordos. A matrícula realízase de maneira independente para cada curso, aínda que os alumnos que estean interesados poderán inscribirse en todos os cursos que sexan do seu interese (e estean destinados ao seu perfil profesional).

Os cursos de Cultura do Detalle realizaranse entre o 19 de abril e o 20 de xuño, como se mostra nas táboas seguintes:

Calendario de cursos del Plan de Formación de cultura

Plan de Formación de Cultura
Curso Data Curso Data
PC1: Coñece ao teu cliente 19-25 abril O meu1: Coñecer ao cliente 19-25 abril
PC2: Claves da atención ao cliente 03-09 maio O meu2: Empezar polo principio: a selección do persoal 03-09 maio
PC3: Comunicación efectiva 17-23 maio O meu3: Motivar para mellorar 17-23 maio
PC4: Traballar en equipo 31 maio-06 xuño O meu4: Fomentar o traballo en equipo 31 maio-06 xuño
PC5: Que me recomenda? 14-20 xuño O meu5: Promover acordos 14-20 xuño

O programa de Destino en Detalle está constituído por un único curso de tres semanas de duración e terá lugar entre o 15 de marzo e o 4 de abril de 2018.

Os cursos en liña de Anfitrións están tutorizados, dispondo os alumnos do asesoramento continuo dun profesor que lle orientará e resolverá as dúbidas que poidan xurdir. Ao final de cada un dos cursos, os alumnos que superasen as actividades propostas obterán un certificado de aproveitamento.

Na web www.anfitrionesturismo.es está dispoñible o programa formativo, o calendario dos cursos, o acceso á plataforma de formación e toda a información relativa ao proxecto.

O prazo de inscrición para os cursos de Anfitrións en liña, que ten un carácter totalmente gratuíto para os alumnos, dará comezo o próximo día 14 de febreiro e permanecerá aberto ata o 28 do mesmo mes.

As prazas dispoñibles son limitadas, sendo 35 o número máximo de participantes admitidos en cada curso. A selección realizarase por rigorosa orde de inscrición.

Todos os interesados en participar nos cursos deberán acceder á plataforma de formación en liña, rexistrarse e realizar a preinscrición. Na páxina de inicio da este plataforma atoparán un documento de axuda para realizar este proceso.

Para resolver calquera dúbida relativa aos cursos ou ao acceso ou xestión das inscricións na nova plataforma, non dubide en contactar no correo electrónico anfitriones@tourspain.es